عاملیت تغییر

کار و طبقه

مواجهه‌ی رادیکال با خانه‌داری

پاسخ رادیکال به خانه‌داری، از یک سو کوچک کردن آن از طریق اجتماعی کردن کار خانگی و از سوی دیگر پرداخت بیمه‌ی بیکاری و تلاش برای حرفه‌آموزی و جذب زنان در بازار کار است.

زن، زندگی، آزادی از نه به زن‌کشی تا شرایط کار منصفانه و برابر

بیدارزنی: زن زندگی آزادی برای ما یعنی برابری در همه امور زندگی از کار تا زندگی شخصی، یعنی حق زندگی در سلامتی و رفاه...

علیه خشونت

رژه گشت ارشاد با چکمه‌های خونین

گزارشی از فضای امنیتی پیاده راه شهرداری رشت، یک هفته پس از آغاز دوباره طرح امنیت اخلاقی (گشت ارشاد) بیدارزنی: میدان شهرداری رشت از پیش...

روزشمار زن‌کشی در سال ۱۴۰۲

گزارش پیش‌رو، روزشمار زن‌کشی توسط یکی از اعضای خانواده/ آشنایان در سال ۱۴۰۲ است. از ابتدای سال تا پایان تیرماه خبر قتل دست کم ۳۴ زن / دختربچه به دست یک یا چند نفر از اعضای خانواده یا آشنایان از جمله پدر، برادر، همسر، همسر پیشین، دوست پسر یا خواستگار منتشر شده است.

سلامت و سکسوالیته

حجاب، استعاره‌های جنسی و کنترل بدن

نویسنده در این نوشتار به این می‌پردازد که کسب هویت جنسی یا تجربه جنسی چه طور در بستری از احساسات شرم، ترس، اضطراب، بی‌کفایتی و حس گناه محقق می‌شود.

اوتیسم: مدل اجتماعی معلولیت و تنوع عصب‌شناختی و برخی پژوهش‌های جدید

دومین مجلد این مجموعه، نگاهی است به اوتیسم با توجه به پژوهش‌های تجربی کیفی و کَمّی و نظریه‌های جدید و از منظر مدل اجتماعی معلولیت و پارادایم تنوع عصبی (نورودایورسیتی).

دیدگاه

حق آموزش

نوع دیگر

نشر

معرفی کتاب

مادران من کیستند

مجله آنلاین