عاملیت تغییر

کار و طبقه

مواجهه‌ی رادیکال با خانه‌داری
زهره اسدپور

پاسخ رادیکال به خانه‌داری، از یک سو کوچک کردن آن از طریق اجتماعی کردن کار خانگی و از سوی دیگر پرداخت بیمه‌ی بیکاری و تلاش برای حرفه‌آموزی و جذب زنان در بازار کار است.

زن، زندگی، آزادی از نه به زن‌کشی تا شرایط کار منصفانه و برابر

بیدارزنی: زن زندگی آزادی برای ما یعنی برابری در همه امور زندگی از کار تا زندگی شخصی، یعنی حق زندگی در سلامتی و رفاه...

علیه خشونت

رژه گشت ارشاد با چکمه‌های خونین

گزارشی از فضای امنیتی پیاده راه شهرداری رشت، یک هفته پس از آغاز دوباره طرح امنیت اخلاقی (گشت ارشاد) بیدارزنی: میدان شهرداری رشت از پیش...

روزشمار زن‌کشی در سال ۱۴۰۲

گزارش پیش‌رو، روزشمار زن‌کشی توسط یکی از اعضای خانواده/ آشنایان در سال ۱۴۰۲ است. از ابتدای سال تا پایان تیرماه خبر قتل دست کم ۳۴ زن / دختربچه به دست یک یا چند نفر از اعضای خانواده یا آشنایان از جمله پدر، برادر، همسر، همسر پیشین، دوست پسر یا خواستگار منتشر شده است.

سلامت و سکسوالیته

حجاب، استعاره‌های جنسی و کنترل بدن
سپیده اکبرپوران

نویسنده در این نوشتار به این می‌پردازد که کسب هویت جنسی یا تجربه جنسی چه طور در بستری از احساسات شرم، ترس، اضطراب، بی‌کفایتی و حس گناه محقق می‌شود.

اوتیسم: مدل اجتماعی معلولیت و تنوع عصب‌شناختی و برخی پژوهش‌های جدید

دومین مجلد این مجموعه، نگاهی است به اوتیسم با توجه به پژوهش‌های تجربی کیفی و کَمّی و نظریه‌های جدید و از منظر مدل اجتماعی معلولیت و پارادایم تنوع عصبی (نورودایورسیتی).

دیدگاه

حق آموزش

نوع دیگر

نشر

معرفی کتاب

مادران من کیستند

گفتگو با سمیرا نبی پور درباره مجموعه مستند «زنان ملت»

زنانی که منتظر هیچ کس نماندند و سرنوشت خود را رقم زدند

مجله آنلاین

به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن

ویژه‌نامه جمعی از فعالان زنان: هم‌صدایی علیه سکوت