معرفی کتاب:

ﺟﺎنِ ﺧﻮار

نویسنده نیلو شاتو

بیدارزنی: کتاب ﺟﺎنِ ﺧﻮار نوشته نیلو شاتو (نام مستعار) برای اولین بار و به درخواست نویسنده در سایت بیدارزنی منتشر می‌شود. این کتاب به‌صورت رایگان در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد. کتاب در ارتباط با زندگی سه دختر است که قواعد روزگاری که در آن زندگی می‌کرده‌اند را شکسته‌اند و سنت‌شکنی کرده‌اند. نیلو شاتو نویسنده در خلاصه داستان خود نوشته است: اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯽ در ﺑﺨﺎرا، از روزﮔﺎر ﺳﻪ دﺧﺘﺮ سنت‌شکن می‌گوید: ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﯾﻬﻮدی، ﺑﻬﺎر زرﺗﺸﺘﯽ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن. ﻫﻤﮥ دﺧﺘﺮﻫﺎ اﻓﺴﻮ ِن ﭘﺴﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ شده‌اند.

درﺑﺎرۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:

نیلو ﺷﺎﺗﻮ، زادۀ ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ۱۳۶۵ اﺳﺖ. دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻮد، ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد و ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻓﺖ و از خط‌های ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺮﺳﯿﺪ. ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺘﺎب و فیلم‌های ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺮک ﮐﺸﯿﺪ. ﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﻨﺘﯽ، در رﺷﺘﮥ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب، دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی از زن ﺑﻮدن را ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﯾﺨﺖ. سال‌هاست او از رازﻫﺎی زن ﺷﺪن ﺑﺮای دخترهای اﯾﺮان داﺳﺘﺎن می‌نویسد؛ ﻫﻤﺎن رازهای ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ هیچ‌کس ﺑﻪ دخترهای هم‌نسل او ﻧﮕﻔﺖ.

همچنین بخوانید: معرفی کتاب «صعود زندگی من»

همچنین بخوانید: مروری بر کتاب «چرخه زندگی زنانه»

درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب ﺟﺎنِ ﺧﻮار:

اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯽ در ﺑﺨﺎرا، از روزﮔﺎر ﺳﻪ دﺧﺘﺮ سنت‌شکن می‌گوید: ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﯾﻬﻮدی، ﺑﻬﺎر زرﺗﺸﺘﯽ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن. ﻫﻤﮥ دﺧﺘﺮﻫﺎ اﻓﺴﻮنِ ﭘﺴﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ شده‌اند. در ﺗﺎرﯾﺦ ننوشته‌اند ﮐﻪ آن ﭘﺴﺮ ﺟﺎن ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ را ﺑﺎ ﻫﺠﻮم و ﺷﺮم می‌شکند. ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ از ﺑﻐﺪاد ﺗﺎ ﺑﺨﺎرا در ﭘﯽ ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﺳﻔﺮ می‌کند؛ اﻣﺎ ﯾﺎری نمی‌یابد. ﭘﺴﺮ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﯾﻬﻮدی چه‌کار؟ در اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ، ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺑﻬﺎر و ﺷﯿﺮﯾﻦ از راز درون ﺷﮑﻢ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮدار نمی‌شود. بی‌هیچ ﭼﺎره، ﺳﻪ دﺧﺘﺮ از دوﺳﺖ هفده‌سالۀ ﺧﻮﯾﺶ، ﺣﺴﯿﻦ ابن‌سینا، ﻧﻨﮓ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ را می‌جویند: ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽ را ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ دﺧﺘﺮی دﯾﮕﺮ ﺧﻮار ﻧﮕﺮدد.

 

متن پی دی اف کتاب جان خوار نوشته نیلو شانو  را از اینجا دانلود کنید. انتشار کتاب با ذکر منبع و نام نویسنده بلامانع است.

 

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

جنبش دادخواهی در ایران

بررسی چهار مصاحبه دادخواهی در بیدارزنی / فروغ سمیع‌نیا
بیدارزنی: جنبش دادخواهی در ایران و دنیا، قدمتی به اندازه‌ی عمر ستم حاکمان و کشتار مردم معترض دارد. در هر زمان و مکانی که...

زنان، جنس و جنسیت در تاریخ‌نگاری ایران مدرن

مانا کیا، افسانه نجم‌آبادی، سیما شاخساری/ مترجم: طه رادمنش
بیدارزنی:  این مقاله که در پی ارزیابی سهم تاریخ‌نگاری فمینیستی در شکل‌گیری تاریخ‌نگاری و فرهنگ سیاسی ایران در قرن بیستم است یکی از مجموعه...

درس‌هایی از جنبش معلمان

کاوه مظفری
برخلاف رویکرد مطالبه‌محور که در جستجوی یافتن راه‌حل مشکلات در سطوح بالایی است؛ نقطه عزیمت تشکل‌یابی، تقویت و همبستگی پایینی‌هاست. وقتی تاکید بر تشکل‌یابی...

نوشته‌های مرتبط

یادداشتی بر «وانهاده‌»ی سیمون دوبووار ترجمه ناهید فروغان

نسیم آزادبخت
وانهاده حکایت درونی شدنِ حس دیگری بودن زنی است که حادثه‌ای گزنده، تلنگر بیداری و بازسازی دیدگاهش از واقعیت را برای او به ارمغان...

ویژه‌نامه‌ی بیداد موریا‌نه‌ها (ویژه شعر زن)

به سعیِ نگین فرهود
بیدارزنی: بیداد موریانه‌ها با احترام به نام پرشکوه و شریف دکتر رضا براهنی، بکتاش آبتین و فراز بهزادی، شاعران سه نسل عزیز، ویژه نامه‌ی...

تاریخ سیاسی زنان یا این رزم مشترک…

زهره اسدپور
کتاب «تاریخ سیاسی زنان» اثر تونی کلیف که با ترجمه‌ی نیکزاد زنگنه توسط نشر افکار منتشر شده، از معدود آثاری است که می‌کوشد نشان دهد چگونه مرور تاریخ چند صد ساله‌ی‌ مبارزه طبقاتی این دوگانه موهوم را برملا می‌کند و نشان می‌دهد که بسیاری از زنان مبارز فراتر از آن عمل کرده و از قضا نتایج ارزشمندی نیز در این مسیر کسب کرده‌اند.
گفتگو با سمیرا نبی پور درباره مجموعه مستند «زنان ملت»

زنانی که منتظر هیچ کس نماندند و سرنوشت خود را رقم زدند

بیدارزنی: سمیرا نبی پور در نخستین تجربه‌ی مستندسازی مستقل خود، قصد دارد مجموعه مستند «زنان ملت» را بسازد. قسمت نخست این مجموعه با عنوان...