معرفی کتاب:

ﺟﺎنِ ﺧﻮار

نویسنده نیلو شاتو

بیدارزنی: کتاب ﺟﺎنِ ﺧﻮار نوشته نیلو شاتو (نام مستعار) برای اولین بار و به درخواست نویسنده در سایت بیدارزنی منتشر می‌شود. این کتاب به‌صورت رایگان در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد. کتاب در ارتباط با زندگی سه دختر است که قواعد روزگاری که در آن زندگی می‌کرده‌اند را شکسته‌اند و سنت‌شکنی کرده‌اند. نیلو شاتو نویسنده در خلاصه داستان خود نوشته است: اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯽ در ﺑﺨﺎرا، از روزﮔﺎر ﺳﻪ دﺧﺘﺮ سنت‌شکن می‌گوید: ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﯾﻬﻮدی، ﺑﻬﺎر زرﺗﺸﺘﯽ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن. ﻫﻤﮥ دﺧﺘﺮﻫﺎ اﻓﺴﻮ ِن ﭘﺴﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ شده‌اند.

درﺑﺎرۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:

نیلو ﺷﺎﺗﻮ، زادۀ ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ۱۳۶۵ اﺳﺖ. دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻮد، ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد و ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻓﺖ و از خط‌های ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺮﺳﯿﺪ. ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺘﺎب و فیلم‌های ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺮک ﮐﺸﯿﺪ. ﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﻨﺘﯽ، در رﺷﺘﮥ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب، دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی از زن ﺑﻮدن را ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﯾﺨﺖ. سال‌هاست او از رازﻫﺎی زن ﺷﺪن ﺑﺮای دخترهای اﯾﺮان داﺳﺘﺎن می‌نویسد؛ ﻫﻤﺎن رازهای ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ هیچ‌کس ﺑﻪ دخترهای هم‌نسل او ﻧﮕﻔﺖ.

همچنین بخوانید: معرفی کتاب «صعود زندگی من»

همچنین بخوانید: مروری بر کتاب «چرخه زندگی زنانه»

درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب ﺟﺎنِ ﺧﻮار:

اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯽ در ﺑﺨﺎرا، از روزﮔﺎر ﺳﻪ دﺧﺘﺮ سنت‌شکن می‌گوید: ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﯾﻬﻮدی، ﺑﻬﺎر زرﺗﺸﺘﯽ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن. ﻫﻤﮥ دﺧﺘﺮﻫﺎ اﻓﺴﻮنِ ﭘﺴﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ شده‌اند. در ﺗﺎرﯾﺦ ننوشته‌اند ﮐﻪ آن ﭘﺴﺮ ﺟﺎن ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ را ﺑﺎ ﻫﺠﻮم و ﺷﺮم می‌شکند. ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ از ﺑﻐﺪاد ﺗﺎ ﺑﺨﺎرا در ﭘﯽ ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﺳﻔﺮ می‌کند؛ اﻣﺎ ﯾﺎری نمی‌یابد. ﭘﺴﺮ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﯾﻬﻮدی چه‌کار؟ در اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ، ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺑﻬﺎر و ﺷﯿﺮﯾﻦ از راز درون ﺷﮑﻢ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮدار نمی‌شود. بی‌هیچ ﭼﺎره، ﺳﻪ دﺧﺘﺮ از دوﺳﺖ هفده‌سالۀ ﺧﻮﯾﺶ، ﺣﺴﯿﻦ ابن‌سینا، ﻧﻨﮓ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ را می‌جویند: ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽ را ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ دﺧﺘﺮی دﯾﮕﺮ ﺧﻮار ﻧﮕﺮدد.

 

متن پی دی اف کتاب جان خوار نوشته نیلو شانو  را از اینجا دانلود کنید. انتشار کتاب با ذکر منبع و نام نویسنده بلامانع است.

 

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

غیرت و آبروهایی که با خون زنان آبیاری می‌شود

نوشین شادکام
بیدارزنی: جنایت‌های ناموسی یا قتل‌های ناموسی۱، اغلب به قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود. قتل ناموسی به «قتل به...

نگاهی اجمالی به باشگاه زنان بروکساید و اعتصابات معدن هارلن در ۱۹۷۳

برگردان: سروناز احمدی
بیدارزنی: «طرف کی هستید؟» سرودی است که کارگران اعتصابی معدن هارلن در دهه ۱۹۳۰ در اعتصابات خود آن را می‌خواندند. این سرود را فلورنس...

گزارشی از قتل فائزه: ساحره‌ای که علیه پدرش می‌شورد

فاطمه کریمی
بیدارزنی: در تاریخ یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ انتشار خبری در صفحه شخصی اینستاگرام یکی از پزشکان بیمارستان کوثر سنندج به‌نام «ایمان نوابی» توجه بسیاری...

نوشته‌های مرتبط

نگاهی اجمالی به باشگاه زنان بروکساید و اعتصابات معدن هارلن در ۱۹۷۳

برگردان: سروناز احمدی
بیدارزنی: «طرف کی هستید؟» سرودی است که کارگران اعتصابی معدن هارلن در دهه ۱۹۳۰ در اعتصابات خود آن را می‌خواندند. این سرود را فلورنس...
نگاهی به مینی سریال سقوط آب مرده

شعله‌های خشم

بنفشه جمالی
بیدارزنی: سریال و فیلم‌های زیادی در سال‌های اخیر در خصوص خشونت خانگی ساخته شده‌اند. سریال و فیلم‌هایی که سعی کرده‌اند با نشان دادن زنان...
گفتگو با آوین احمدی، جوان هنرمندی که از موانع جنسیتی خود می‌گوید؛

«از کودکی به دختران یاد می‌دهند که خود واقعی‌شان را پنهان کنند»

مقاومت روزمره
بیدارزنی: «آوین احمدی» نوجوان ۱۷ ساله‌ای است که موسیقی را از کودکی فراگرفت. او که در هنرستان موسیقی تهران مشغول به تحصیل است علاوه...

زنان تشنه محبت

بنفشه جمالی
زنان در سریال‌های پررنگ و لعاب این روزهای شبکه نمایش خانگی زنانی تشنه محبت مردان هستند. زنانی که گویی بدون داشتن سایه مردی بالای...