Home Tags آموزش

Tag: آموزش

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
پداگوژی جنبش‌ها: آن سوی بن‌بست طبقه، هویت

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
زنان افغانستان، استوار و مقاوم در برابر افکار ارتجاعی طالبان ایستاده‌اند!

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
نقش زنان معلم در مبارزه علیه خصوصی‌سازی آموزش در مکزیک

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
جنبش معلمان در پیوند با مسائل دختران دانش‌آموز

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
تامین فضای آموزشی و استاندارد حق اولیه دانش‌آموزان است

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
جنبش معلمان رو به جامعه حرکت می‌کند

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
تأمین مالی تعلیم «دموکراسی» برای زنان در عراق توسط آمریکا

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
زنانی که منتظر هیچ کس نماندند و سرنوشت خود را رقم زدند

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
مربیان مهدکودک بدون حمایت قانون کار

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
علیه تبعیض جنسیتی در آموزش عالی و بازار کار