Home Tags سیمین فروهر

Tag: سیمین فروهر

نویسنده: سوچیترا دالوی، برگردان: سیمین فروهر
۱۱ تأمل در باب ۱۱ جولای ۲۰۲۰، روز جهانی جمعیت

نویسنده: سوچیترا دالوی، برگردان: سیمین فروهر
چرا کشورها با رهبران زن، بهتر از پس کووید ۱۹ برآمده‌اند؟

نویسنده: سوچیترا دالوی، برگردان: سیمین فروهر
نقشه این است: بگذاریم مردم بمیرند تا سرمایه‌داری را نجات دهیم

نویسنده: سوچیترا دالوی، برگردان: سیمین فروهر
ایستادگی زنان پناهجوی روهینگیایی در برابر تهدیدها برای زندگی‌ دوباره

نویسنده: سوچیترا دالوی، برگردان: سیمین فروهر
آزادی را گالاتاسرای می‌کنیم

نویسنده: سوچیترا دالوی، برگردان: سیمین فروهر
«ما حاضریم اینجا بمیریم»: مبارزه برای حقوق زنان در یمن

نویسنده: سوچیترا دالوی، برگردان: سیمین فروهر
کمی آن‌طرف‌تر به نظارۀ آزادی نشستیم