۱۱ تأمل در باب ۱۱ جولای ۲۰۲۰، روز جهانی جمعیت

0
11
روز جهانی جمعیت

بیدارزنی:

 1. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹ چنین روزی را نامگذاری کرده است. ایده‌ی روز جهانی جمعیت از روز پنج میلیاردی الهام گرفته شده است یعنی ۱۱ جولای ۱۹۸۷ که جمعیت تقریبی مردم جهان به پنج میلیارد نفر رسید. هدف اصلی از تعیین این روز برجسته کردن «مسئله‌ی افزایش جمعیت» بود اما در سال‌های بعد موضوعات گسترده‌تر دیگری پیرامون آن مطرح شد.

 1. موضوع این روز در سال ۲۰۲۰ حفاظت از سلامت و حقوق زنان و دختران در سراسر دنیا بهویژه در زمان همهگیری بیماری کووید ۱۹ است. پژوهش اخیر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نشان داد که اگر قرنطینه ۶ ماه دیگر ادامه یابد و اختلال چشمگیری در ارائه‌ی خدمات درمانی وجود داشته باشد، ۴۷ میلیون زن از کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط ممکن است به وسایل و داروهای پیشگیری از بارداری دسترسی نداشته باشند.
 2. تحت تأثیر این وضعیت هفت میلیون بارداری برنامهریزینشده رخ میدهد. احتمالاً نیمی از این تعداد ناخواسته خواهند بود از این‌رو لازم است خدمات سقط جنین امن برای ۳٫۵ میلیون زن فراهم شود.
 3. سالانه بیش از ۳٫۲ میلیون سقط جنین ناامن در سطح جهان انجام میشود. این موضوع عمدتاً به این علت است که دسترسی این زنان به سقط جنین امن به‌شدت محدود است. اینفوگرافی زیر نشان می‌دهد که چه اتفاقی می‌افتد وقتی سقط جنین محدود یا ممنوع شود.

 1. در سال ۲۰۱۲ در سرتاسر جهان هشتاد و پنج میلیون بارداری برنامهریزینشده اتفاق افتاد. در جهان در حال توسعه سالانه هفتادوچهار میلیون بارداری برنامه‌ریزی‌نشده رخ می‌دهد که میزان قابل‌توجهی است و ۳۰٪ آن‌ها در اثر نارسایی در روش پیشگیری از بارداری در میان زنانی است که از این روش‌ها استفاده می‌کنند (خواه سنتی خواه مدرن).

نرخ نارسایی در روش‌های پیشگیری از بارداری در جهان در حال توسعه: تحلیل داده‌های پیمایشی بهداشتی و جمعیتی در ۴۳ کشور

 1. کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه در سال ۱۹۹۴ در قاهره نقطه عطفی در شیوه‌ی تفکر ما درباره‌ی جمعیت بود. گفتگوها از مباحث جمعیت‌شناختی به حقوق فردی تغییر جهت داد و ما باید اطمینان حاصل کنیم که به همین شیوه باقی می‌ماند. در شرایط دشوار کنونی با وجود همه‌گیری جهانی بیماری و نیز افزایش آگاهی پیرامون محیط زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر ضروری است که ما همواره به تأثیرات کربن در بخش شمالی کره زمین توجه کنیم و تمرکزمان تنها بر «انفجار» جمعیت در بخش جنوبی کره نباشد.
 2. بسیاری از کشورهای آسیا در حال حاضر جوانترین جمعیت در طول تاریخ را دارند. این می‌تواند یک ثروت عظیم برای کشورها باشد اگر دولت‌ها با توسعه‌ی دسترسی به آموزش، بهداشت و فرصت‌های شغلی بر نیروی جوان خود سرمایه‌گذاری کنند.

 1. بااینحال در برخی از کشورهای آسیایی نظیر سنگاپور نرخ باروری به زیر سطح باروری جهانی رسیده است. در سایر کشورها نظیر ژاپن میزان سالخوردگی جمعیت در حال افزایش است و هنجارهای اجتماعی‌ای که به پایین آمدن تعداد کودکان متولدشده می‌انجامند روز‌به‌روز قوت می‌گیرند؛ بنابراین دولت‌های این کشورها با استفاده از مشوق‌ها و پاداش‌ها شهروندان را به داشتن فرزندان بیشتر ترغیب می‌کنند.
 2. بنابراین ما باید که به خاطر بسپاریم باوجود دستاوردهای کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه در سال ۱۹۹۴، دولتها مدام در تلاش برای کنترل جمعیت هستند. آن‌ها یا به فکر افزایش جمعیت هستند یا کاهش آن، یا با عوامل انگیزشی و یا با عوامل بازدارندگی و به نقض حقوق شهروندان که متعاقب آن می‌آید اهمیتی نمی‌دهند. ما در سیاست‌ تک‌فرزندی در چین، دوفرزندی در هند و مشوق‌های افزایش جمعیت در کشورهایی نظیر روسیه شاهد این وضعیت بوده‌ایم. توجیه‌های آن‌ها غالباً اقتصادی یا جمعیتی بوده اما ما باید همواره به خاطر داشته باشیم که چه کسانی از این سیاست‌ها بیشترین منفعت را می‌برند!
 3. نوجوانان بین ۱۰ تا ۱۹ ساله ۱۱٪ زایمان‌های دنیا را انجام میدهند، اما همین افراد ٪۲۳ بیماری و مرگ‌ومیر ناشی از عوارض بارداری و زایمان، ازجمله سقط جنین ناامن را متحمل می‌شوند.
 4. در ویدیوی زیر هانس روزلینگ توضیح میدهد که چگونه مراقبت بهتر از کودکان در کاهش جمعیت و بهبود سطح زندگی مؤثر است. در این ویدیو او پیرامون پویایی‌های رشد جمعیت صحبت می‌کند و شرح می‌دهد که چگونه یک جمعیت جوان‌تر، باوجود کاهش نرخ باروری نمایانگر رشد جمعیت خواهد بود.

(هانس روزلینگ: نشان دادن رشد جهانی جمعیت با جعبه به جعبه)

منبع: ASAP