Home Tags ویروس کرونا

Tag: ویروس کرونا

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
ویروس کرونا نشان می‌دهد که کلیشه‌های مردانه در جامعه چقدر عمیق است

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
کرونا بهانه‌ای برای کارفرمایان و دولت

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
چگونه می‌توانم این‌ همه کار را برای یک روز دیگر انجام دهم؟

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
تأثیرات پاندمی بر مشاغل زنان کارگر

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
مانیفست فمینیست فرامرزی

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
چرا کشورها با رهبران زن، بهتر از پس کووید ۱۹ برآمده‌اند؟

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
جدال با کرونا، وقتی امنیت شغلی به صفر می‌رسد!

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
نقشه این است: بگذاریم مردم بمیرند تا سرمایه‌داری را نجات دهیم

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
۲۵ میلیون ودیعه شرط اصلی پذیرش بیماران کرونایی

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
نقض آشکار حقوق بشر با محبوس ماندن زندانیان در بحران کرونا