تمایل مردم برای کمک بیشتر به سمت کودکان بی سرپرست است تا کودکان فرار

0
272

تا قانون خانواده برابر: روز چهارشنبه 2/12/91 جشن ده سالگی فعالیت موسسه خیریه «مهر طه» –حامی دختران نیازمند سرپرست- با حضور بنیانگذاران، حامیان و دیگر مدعوین در فرهنگسرای شفق برگزار شد.

در ابتدای جلسه زهره زارع بنیان گذار و مدیرعامل این موسسه به شرح چگونگی تأسیس، فعالیت ها و عملکرد و دستاوردهای این موسسه در طول ده ساله گذشته پرداخت. خانم زارع تشکیل موسسه مهرطه را تولد یک طرح موفق از دل طرح شکست خورده و نافرجام خانه ریحانه دانست که در سالهای 78 تا 81 برای سرپرستی از دختران فراری راه اندازی شده بود. خانه ریحانه به علت مخالفت ها و پیامدهای حاصل از تاسیس آن منحل شد. او ادامه داد: در آن زمان بهترین راه حل برای ادامه و سرپرستی دختران خانه ریحانه به یک تشکل غیردولتی و مردم نهاد دانسته شد و به همین منظور موسسه مهرطه برای تحت پوشش قراردادن دختران بی سرپرست و بدسرپرست تأسیس شد.

بنیانگذار خانه مهرطه سیاست اصلی این موسسه را صرف وقت و هزینه بر روی دختران در معرض آسیب دانست تا از ورود آنان به مرحله آسیب که دچار مسائل و مشکلات بسیار پیچیده ای است، پیشگیری شود. خانم زارع همچنین در تشریح نگاه عمومی جامعه به کودکان فرار و کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست گفت: در طول سال هایی که در این زمینه فعالیت داشته ایم متوجه تفاوت نگاه حمایتی مردم به بچه های بی سرپرست یا بد سرپرست و بچه های فرار بوده ایم. رغبت و تمایل مردم در اکثر موارد به سمت بچه های بدسرپرست و یا بی سرپرست بوده است نه بچه های فرار.

در ادامه زهره زارع به بیان دستاوردهای ده ساله این موسسه پرداخت .احیای خانواده های از هم گسیخته، پیوند دوباره تعدادی از مددجویان این موسسه با خانواده های خود، کمک به رشد و شکوفایی مددجویان این موسسه، شناخت روان شناختی و آسیب شناسی مسائل مرتبط با آنها، تغییر الگوی زندگی مددجویان این موسسه، توان مندسازی زنان محروم و برگزاری نشست های علمی و فرهنگی و هنری از جمله مواردی بود که بنیان گذار موسسه مهرطه به آنها اشاره کرد.

 

در ادامه برنامه کامبیز نوروزی، حقوقدان به تعریف نهادهای مدنی و مشخصه های این نهادها در سطح جامعه پرداخت. او در تعریف نهادهای مدنی و مردم نهاد به دو مشخصه «مسئولیت اجتماعی افراد بدون التزام قانونی» و «استقلال این نهادها از نهاد دولت» اشاره کرد و تشکیل و گسترش ایجاد نهادهای مدنی را در هر جامعه ای نشانه بلوغ اجتماعی آن جامعه دانست. این حقوقدان در ادامه گفت: گسترش روزافزون و تشکیل نهادهای مدنی در جامعه ایران علی رغم خواست نهاد دولت در آن، نشانه ای از بلوغ اجتماعی است که در سطح جامعه به وجود آمده است.

 

سخنران بعدی شیوا دولت آبادی روانشناس و استاد دانشگاه بود که به بررسی «وضعیت زندگی دختران در شرایط دشوار» پرداخت. دولت آبادی در ابتدای سخنان خود در ارتباط با گسترش فعالیت های داوطلبانه و اجتماعی افراد در سطح جامعه به نقش قوانین از یک سو و نیازهای جامعه از سوی دیگر اشاره کرد و گفت: قوانین می توانند موجب تغییر ذهن و نگاه افراد یک جامعه شوند و همچنین قوانین تسهیل گر موجب ایجاد شور اجتماعی و افزایش انجام کارهای داوطلبانه از سوی افراد آن جامعه می شود.

در ادامه این روانشناس در توضیح وضعیت زندگی دختران در شرایط دشوار با تکیه بر آمار جهانی گفت: با نگاهی که به آمار جهانی داشته ام مشاهده کردم که در برخی از نقاط دنیا از جمله کشور هند برخلاف اکثر دیگر کشورهای جهان، جمعیت زنان کمتر از جمعیت مردان در آن جامعه است که این شاخص بسیار مهمی است؛ زیرا به دلایل گوناگون زنان در اکثر جاهای دنیا بیشتر از مردان عمر می کنند . در کشوری مانند هند به دلیل بی توجهی به دختران و آمار بالای مرگ و میر آنها در آن جامعه، میزان جمعیت زنان از مردان کمتر است و این ناشی از نگاه سنتی است که در آن جامعه به دختران و زنان به عنوان موجودی هزینه بر وجود دارد.

در ادامه دولت آبادی به بازسازی وضعیت روانی کودکانی که در خانواده های متزلزل رشد کرده اند اشاره کرد و گفت: کودکانی که در شرایط دشوار بزرگ شده اند یعنی یا به طور مستمر در شرایط سخت در داخل خانواده خود بوده اند(کودکان بدسرپرست) یا به طور کلی از رشد و پرورش در درون خانواده محروم بوده اند (کودکان بی سرپرست) از لحاظ روان شناختی با مشکلات جدی روبرو هستند که نیاز به بازسازی دارند. دختران به دلیل آن که از لحاظ روانی آسیب پذیرتر هستند برای این بازسازی نیازمند به توجهات جدی هستند. موسساتی از جمله مهرطه به این بازسازی و تغییر شرایط روحی و روانیِ این دست از دختران آسیب دیده کمک می نماید.

در طول برنامه گروه موسیقی متشکل از مددجویان مهرطه به اجرای برنامه پرداخت که با استقبال مدعوین و سخنرانان روبرو شد.

تهیه و تنظیم: بنفشه جمالی