بخش اول: مروری بر ضرورت پرداختن به «سکسوآلیته»

0
913

بیدارزنی: با توجه به سیاست‌های جمعیتی که اخیرا در کشور اجرایی شده است و تغییر رویکردهای کلان به مسئله بهداشت و حقوق جنسی و باروری از یک‌سو و از سوی دیگر به دلیل فقدان اطلاعات به‌روز و معتبر در این زمینه، سایت بیدارزنی بر آن شده است تا سلسله ترجمه‌هایی از مجموعه “IT’S ALL ONE CARRICULUM” را در قالب چند مقاله مجزا در دسترس خوانندگان قرار دهد.

این مجموعه چیست؟

این مجموعه یک ابزار تخصصی برای تدوین برنامه جامعی در زمینه سکسوآلیته[1]، جنسیت[2]، اچ آی وی/ایدز[3] و حقوق بشر[4] است که بر اساس پژوهش‌های جهانی با موضوع سلامت جنسی تهیه شده است، به اهداف توسعه هزاره پاسخ می‌گوید و نگرش‌های جدیدی را در زمینه آموزش نوجوانان طرح می‌کند. این مجموعه نه‌تنها می‌تواند به توانمندسازی آموزشگران و سیاست‌گذاران کمک کند بلکه با تمرکز بر نیازهای جوانان در دنیای واقعی، برای افراد عادی نیز کاربرد دارد.

رویکردهای این مجموعه براساس راهبردها و اولویت‌های برخی از سازمان‌های جهانی بهداشتی و آموزشی مانند مجمع عمومی سازمان ملل[5]، برنامه مشترک سازمان ملل درباره اچ آی وی/ایدز[6]، سازمان بهداشت جهانی[7]، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد[8] و انجمن جهانی برای سلامت جنسی[9] نوشته شده است.

هدف نهایی این مجموعه توانمندسازی جوانان برای لذت بردن از سکسوآلیته خویش در عین کسب توانایی برای حمایت از حقوق خود برای برخورداری از منزلت انسانی، برابری و زندگی جنسی رضایت‌بخش، سالم و همراه با مسئولیت‌پذیری است.

چرا به چنین مجموعه‌ای نیاز داریم؟

اطلاعات مدون و برنامه‌های زیادی در زمینه بهداشت جنسی و باروری وجود دارند اما اکثر این برنامه‌ها در زمینه تعریف حقوق جنسی[10] انسان‌ها و اشاره به تاثیرات نابرابری جنسیتی[11] در حوزه بهداشت جنسی و باروری[12] ضعیف عمل کرده‌اند. در این مجموعه به‌طور مشخص تلاش شده تا در کنار آموزش بهداشتی و جنسی، به حقوق پایه‌ای افراد و لزوم تحقق برابری جنسیتی برای رسیدن به بهداشت و سلامت جنسی پایدار در همه دنیا پرداخته شود.

مخاطبان این مجموعه چه کسانی هستند؟

مخاطبان اصلی این مجموعه جمعیت جوان جامعه است. این در حالی است که مباحث به‌گونه‌ای طراحی و بیان‌شده که می‌تواند مورداستفاده تدوین گران محتوای کارگاهی، تسهیلگران و آموزشگران محلی در سطح اول و مدیران و برنامه ریزان مدارس قرار بگیرد.

7 ویژگی کلیدی این مجموعه

  1. مبتنی بر شواهد: این مجموعه بر اساس شواهد استخراج‌شده از پژوهش‌های جهانی تدوین‌شده و با یافته‌هایی در مورد رابطه پویاشناسی جنسیتی[13] و بهداشت جنسی تکمیل شده است.
  2. جامع و فراگیر: شامل اطلاعات شفاف درباره سرفصل‌های بهداشتی و روانی مرتبط با موضوعات سکسوآلیته، پیشگیری از ابتلا به اچ آی وی، حق امتناع از داشتن رابطه جنسی و برنامه تنظیم خانواده است.
  3. مبتنی بر ارزش‌های بنیادی و حقوق بشر: این مجموعه به دنبال ارتقای اصول عدالت، منزلت انسانی، برخورد برابر و فرصت‌های مشارکت برابر و حقوق بشر برای همه انسان‌ها با هدف رسیدن به زندگی جنسی سالم و رضایت‌بخش تدوین شده است.
  4. دارای حساسیت جنسیتی: اطلاعات این مجموعه با تاکید بر اهمیت برابری جنسیتی برای رسیدن به بهداشت جنسی و باروری همگانی جمع‌آوری شده است.
  5. ارتقای رشد آکادمیک و تفکر انتقادی: این مجموعه به روابط افراد با خود، خانواده، دوستان، جامعه و تاثیر آن‌ها بر شکل‌گیری ذهنیت‌ها و نگرش‌های افراد درباره سکسوآلیته می‌پردازد.
  6. اهمیت تغییرات فردی: این مجموعه بر این باور تکیه دارد که عقیده هر فرد مهم است و تغییر هرکس می‌تواند تاثیر مثبتی برای دنیا داشته در پی داشته باشد.
  7. تمرکز بر تفاوت‌های فرهنگی: این مجموعه تلاش می‌کند تنوع شرایط و واقعیت‌های متفاوت در سراسر دنیا را به تصویر بکشد.

مقاله بعدی که در این راستا و در آینده نزدیک منتشر خواهد شد، درواقع برگردان فصل اول این مجموعه است و به «رابطه حقوق جنسی و حقوق بشر» می‌پردازد.

منبع:

It’s All One Curriculum: Guidelines and Activities for a Unified Approach to Sexuality, Gender, HIV, and Human Rights Education


[1] sexuality

[2] gender

[3] HIV/AIDS

[4] Human rights

[5] United Nations General Assembly

[6] UNAIDS

[7] World Health Organization

[8] UNESCO

[9] World Association for Sexual Health.

[10] Sexual rights

[11] Gender equality

[12] Sexual & reproductive health

[13] Gender dynamics