کمپین ده روز با بهاره هدایت

  0
  674

  تا قانون خانواده برابر: کمپین ده روز با بهاره، از 8 مارس با هدف اطلاع رسانی در مورد بهاره هدایت فعال زنان و جنبش دانشجویی راه اندازی شده است که طی آن هر روز به یک جنبه از فعالیت و شخصیت بهاره خواهد پرداخت.

  این کمپین در اعتراض به 10 سال زندانی شدن اوست که برای مطالبه ابتدایی ترین خواسته ها و حقوق انسانی ما برخاست. امیدواریم در طی این روزها توجه مردم ایران، مسئولان کشور و جامعه بین المللی را به وضعیت بهاره جلب کنیم. مطابق با ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید بهاره می تواند بعد از سپری کردن نیمی از مدت زندانش آزاد شود. در شرایطی که 4 سال و نیم از زندانی شدن بهاره گذشته است و از وضعیت جسمانی مناسبی برخوردار نیست، ما در این کمپین آزادی او را فریاد می زنیم

  با ما همراه و همصدا شوید و به مناسبت 8 مارس به کمپین ده روز با بهاره بپیوندید 
  10 سال یک عدد نیست، یک عمر است یک زندگی است… 
  بهاره را آزاد کنید
  1- بهاره یک فعال زنان است 
  2- بهاره یک فعال دانشجویی است 
  3- بهاره یک زندانی سیاسی است 
  4- بهاره یک همسر است 
  5- بهاره یک فرزند و یک خواهر است 
  6- سلامت بهاره در خطر است 
  7- بهاره فعال شناخته شده در جامعه بین المللی است 
  8- بهاره یک دوست است 
  9- بهاره یک دختر جوان ایرانی است 
  10- بهاره یک زن مدافع حقوق بشر است. بهاره را آزاد کنید