«پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان»

0
1381

 

تا قانون خانواده برابر: کتاب «پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان» با ترجمه و تالیف فاران حسامی در بهار 1391 توسط نشر ساوالان به چاپ دوم رسید. این مجموعه ترجمه و تخلیصی است از کتاب «پیشگیری از آزار جنسی: فعالیت ها و راهبردهایی برای کسانی که با کودکان و نوجوانان کار می کنند[1]» نوشته کارولا.پلامر[2] که فعالیت های مناسب دیگری نیز به آن اضافه شده است. این کتاب در ظاهر معلمان مهدکودک و مدارس ابتدایی را مخاطب قرار داده ولی فعالیت و برنامه های آن به گونه ای طراحی شده است که در خانواده و حتی در مورد یک کودک نیز قابل اجراست.

در پیشگفتار کتاب در باب ضرورت پرداختن به این موضوع آمده است: «سوء استفاده جنسی از کودکان بیشتر از آنچه مردم باور می کنند- یا بخواهند باور کنند- در جهان گسترده است. آمارهایی که گه گاه درباره میزان بهره کشی جنسی از کودکان منتشر می شود، خبر از وسعت و شدت تکاندهنده این فاجعه جهانی می دهد. البته لازم به ذکر است که این آمار اولا مربوط به کشورهایی است که موضوع را مسئولانه پیگیری و گزارش کرده اند و ثانیا برگرفته از مواردی از سوء استفاده جنسی است که به مقامات مسئول گزارش شده است. هزاران کودک قربانی سوء استفاده جنسی در گوشه کنار دنیا وجود دارند که نه شناسایی می شوند و نه خود قادرند که زبان به افشای جنایتی که در حقشان شده است،بگشایند».

<img1506|center>

آنطور که به نظر می رسد هدف این برنامه افزایش اطلاعات و مهارت های لازم در تشخیص آزارهای جنسی علیه کودکان است زیرا به زعم مترجم، توانمندسازی کودکان حداقل کاری است که برای ساختن دنیایی مناسب و شایسته آنها می توان انجام داد. فاران حسامی در پیشگفتار کتاب تاکید می کند که هدف از انتشار این مجموعه «ایجاد وحشت و عدم اعتماد در میان خانواده ها و جامعه نیست بلکه هدف اصلی افزایش اطلاعات و توانایی کودکان است».

کتاب «پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان»دارای 6 فصل زیر است:

فصل اول: تعریف مشکل

فصل دوم: از کجا آغاز کنید؟ از هرکجا که هستید!

فصل سوم: طراحی و راه اندازی برنامه پیشگیری

فصل چهارم: مشارکت والدین

فصل پنجم: دستورالعمل هایی برای آموزش دهندگان

فصل ششم: برنامه درسی و فعالیت های آموزشی برای کودکان پیش دبستانی، سالهای اول دبستان و کودکان با توانایی های ویژه

در پایان فصل ششم، بخش پیوست ها آغاز می شود که در آن حقایقی درباره سوء استفاده جنسی از کودکان بیان شده است. در ادامه با استفاده از شکل و تصویر تلاش می شود تا مفاهیم آموزش داده شده به روش بصری برای خواننده تعمیق شود.

مترجم معتقد است اگر پس از اتمام کتاب کودکان بیاموزند که سوء استفاده جنسی و راه های آن چیست؟، سوء استفاده جنسی طبیعی نیست و رازداری در مورد آن اصلا جایز نیست، نباید لمس ناخواسته را پذیرفت و به چه افراد یا موسسات قابل اعتمادی می توان مراجعه کرد، این مجموعه به اهداف خود دست یافته است. با این حال در نهایت، کتاب با جمله «در هیچ حالتی کودک نباید سرزنش شود. حتی اگر مهارت های پیشگیری را به کار نبرد یا نیاموزد» به پایان می رسد.

پیش تر، سه مجموعه دیگر با همین هدف توسط مترجم تهیه شده که می توان در صورت لزوم برای کسب اطلاعات بیشتر به آنها مراجعه کرد:

– «آنچه دوست داریم کودکان در مورد آزار و سوء استفاده بدانند»، راهنمای کودکان دبستانی در شناسایی انواع آزارها، انتشارات اژدهای طلایی، 1387

– «اگر فرزند شما…»، راهنمای والدینی که فرزندشان مورد آزار جنسی قرار گرفته است، انتشارات اژدهای طلایی، 1387

– «دوباره احساس خوب»، راهنمای والدین و درمان گران برای کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند، نشر ساوالان، 1388

خواندن این کتاب 65 صفحه ای که حاوی اطلاعات بسیار مهم، کلیدی و کاربردی است، به والدینی که کودکان 5 تا 9 سال (پیش دبستانی و سال های آغازین دبستان) دارند و یا بستگان، مربیان، پزشکان و هر فردی که با این رده سنی در ارتباط است، پیشنهاد می شود.[1]Prevention of sexual abuse: Activities and strategies for those working with children and adolescents.

[2] Carol A.Plammer