معرفی کتاب؛

«درآمدي جامع بر نظريه هاي فمينيستي»

محمد غزنویان


تا قانون خانواده برابر
: رشد و گسترش نظريه فمينيستي طي دهه هاي گذشته به قدري بوده است كه ديگر نمي توان به سهولت، و بدون نزديك شدن به يكي از نحله ها يا آراي شكل گرفته پيرامون آن، به تعريفي جامع از آنچه، فمينيسم ناميده مي شود، دست يافت. از طرفي، همواره اين خطر نيز وجود دارد كه بدون آشنايي از سير اين تحول، فمينيسم را به نوعي جبهه گيري يا زبان بازي صرف فروكاست.

در واقع، نظريه فمينيستي به تناسب برخورد با جنبه هاي حقوقي، سياسي و اقتصادي در سپهر عمومي جامعه، به تعريف و بازتعريف مداومي از موضع زنان در اين سپهر پرداخته و از همين روست كه “امروزه با پيدايش نحله هاي گوناگوني كه بر برابري يا تفاوت يا جدايي يا حتي برتري زنان پا مي فشارند به دشواري مي توان تنها با اشاره به مطالبات حقوقي به عمق معناي فمينيسم راه برد”. (از مقدمه مترجم)

رزمري تانگ، مولف كتاب “درآمدي جامع بر نظريه هاي فمينيستي” نيز، ضمن اذعان بر اين تنوع و تكثر- از نحله هاي ليبرالي، ماركسيستي، روان كاوانه، سوسياليست، اگزيستانسياليست و يا پست مدرن – اضافه مي كند كه “هر يك از اين نگرش ها پاسخي جزئي و مقطعي به “مسئله زن” است كه چشم امدازي منحصر به فرد با نقاط قوت و ضعف نهفته در روش شناسي خود ارائه مي دهد.” وي در ادامه همين مطلب مي نويسد: ” اما چيزي كه همچنان مرا به وجد مي آورد تلاقي اين پاسخ هاي جزئي و مقطعي است كه با پيوستن به يكديگر از يك سو محملي مي شوند براي نوحه سرايي بر ستم و عقب راندگي و سركوبي كه از ديرباز بر زنان تحميل شده است، و از سوي ديگر همگان را به تحسين اين همه زني فرا مي خوانند كه ” نظام را به زانو در آورده ” و اختيار سرنوشت خود را به دست گرفته اند و به يكديگر دلگرمي داده اند كه همچون زن بزيند و عشق بورزند و بخندند و خشنود باشند.”

بنابراين رزمري تانگ دست اندركار نوعي گونه شنسي فمينيسم مي گردد تا “نقاط ضعف و قوت هر يك از نگرش هاي عرضه شده” را آشكار سازد. آنچه تلاش تانگ را تلاشي در خور تامل و تا حد زيادي قابل اعتماد مي گرداند عدم جانبداري كم نظير وي در بازخواني و كالبدشكافي اين گونه ها و سرانجام ارائه تصويري جامع از ننظريه هاي فمينيستي است. او خود در اين باره مي گويد: “اگر در حال حاضر براي من بسيار دشوار است كه خود را به يكي از نحله هاي فمينيسم منتسب كنم به اين دليل است كه مي بينم هر يك از اين گرايش ها چيزي باارزش به من عرضه كرده است. شايد اين نشان مي دهد كه برچسب ها قديمي شده اند.”

مولف با صداقت و صراحتي مثال زدني، در رابطه با عدم جانبداري خويش از نگرشي خاص در فرايند تاليف كتاب مي نويسد: “هر يك از اين ديدگاه ها سهمي ارزشمند و ماندگار در انديشه فمينيستي داشته اند و بي حرمتي به هر نگرش، در رهگذر هواداري از نگرشي ديگر، نشانه ناسپاسي و ناراستي است.خوانندگاني كه انتظار دارند در پايان كتاب ديدگاه واحدي از اين ميدان برخورد آزادانه افكار، پيروزمند، به درآيد مايوس خواهند شد.”

با اين وجود شايد بيراه نباشد اگر نوع موضع گيري محققانه خانم تانگ را بخشي از جهان بيني و منش روشنفكرانه يك فمينيست به طور عام، ارزيابي كنيم. تانگ، اگر چه خود را به معناي دقيق كلمه، يك سوسيال-فمينيست، يا فمينيستي با گرايش پست مدرن، معرفي نمي كند، اما دقيقاً، يك فمينيست است. و اين از آنروست كه وي آگاهانه جستاري را آغاز كرده است كه نشان ازانكشاف محل ايستادن و موضع و موقعيت وي، پيش از هر چيز، به عنوان يك زن است. چنانكه وي، كار پژوهش خويش را نيز با اين پيش فرض آغاز كرده است كه هر نظريه فمينيستي كه در توصيف چگونگي رهانيدن از ستمي كه به او مي شود، چيره دستي بيشتري به خرج دهد، نظريه بهتري خواهد بود.

كتاب “درآمدي جامع بر نظريه هاي فمينيستي” در هشت فصل، به بررسي فمينيسم ليبرال، فمينيسم ماركسيستي، فمينسيم راديكال و مباحث توليد مثل و مادري، فمينيسم راديكال و مباحث جنسيت و ميل جنسي، فمينسم راوانكاوانه، فمينيسم سوسياليستي، فمينيسم اگزيستانسياليستي، و فمينيسم پسا مدرن مي پردازد. هر فصل داراي مداخل متعدد و نيز يك نتيجه گيري است كه تمام آنها در فصل نهم و ذيل “نتيجه گيري:مواضع و تفاوت ها” بار ديگر مورد مداقه قرار گرفته اند.

درآمدي جامع بر نظريه هاي فمينيستي / رزمري تانگ: ترجمه منيژه عراقي. تهران، نشر ني، 1387.

 

براي آشنايي كلي با هر فصل، رجوع كنيد به يادداشتي در معرفي كتاب از نازلي فرخي در انسان شناسي و فرهنگ:

[http://anthropology.ir/node/3860->http://anthropology.ir/node/3860]

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

خواهان رفع تبعیض و آزادی اجتماعات در دانشگاه‌ها هستیم

بیانیه بیدارزنی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو
بیدازنی: به نام زن زندگی آزادی و به نام خدای رنگین‌کمان با شروع اعتراضات سراسری درپی کشته‌شدن ژینا (مهسا) امینی با شعار محوری «زن، زندگی، آزادی»،...

شهر را زیبا می‌کنیم با زن زندگی آزادی یعنی..

برچسب‌های زن زندگی آزادی یعنی برچسب‌های برخی خواسته‌های زنان بلوچ به فارسی برچسب‌های برخی خواسته‌های زنان بلوچ به دو زبان بلوچی و فارسی

زن، زندگی، آزادی از نه به زن‌کشی تا شرایط کار منصفانه و برابر

بیدارزنی: زن زندگی آزادی برای ما یعنی برابری در همه امور زندگی از کار تا زندگی شخصی، یعنی حق زندگی در سلامتی و رفاه...

نوشته‌های مرتبط

یادداشتی بر «وانهاده‌»ی سیمون دوبووار ترجمه ناهید فروغان

نسیم آزادبخت
وانهاده حکایت درونی شدنِ حس دیگری بودن زنی است که حادثه‌ای گزنده، تلنگر بیداری و بازسازی دیدگاهش از واقعیت را برای او به ارمغان...

ویژه‌نامه‌ی بیداد موریا‌نه‌ها (ویژه شعر زن)

به سعیِ نگین فرهود
بیدارزنی: بیداد موریانه‌ها با احترام به نام پرشکوه و شریف دکتر رضا براهنی، بکتاش آبتین و فراز بهزادی، شاعران سه نسل عزیز، ویژه نامه‌ی...

تاریخ سیاسی زنان یا این رزم مشترک…

زهره اسدپور
کتاب «تاریخ سیاسی زنان» اثر تونی کلیف که با ترجمه‌ی نیکزاد زنگنه توسط نشر افکار منتشر شده، از معدود آثاری است که می‌کوشد نشان دهد چگونه مرور تاریخ چند صد ساله‌ی‌ مبارزه طبقاتی این دوگانه موهوم را برملا می‌کند و نشان می‌دهد که بسیاری از زنان مبارز فراتر از آن عمل کرده و از قضا نتایج ارزشمندی نیز در این مسیر کسب کرده‌اند.
نگاهی به کتاب در اسارت زنجیرها و خوکها

تجربه زیسته‌ای سرشار از مبارزه

مریم نورائی‌نژاد
بیدارزنی: کتاب «در اسارت زنجیرها و خوکها» زندگینامه خودنوشت آنجلا دیویس مبارز و آزادیخواه آمریکایی معاصر است که داستان زندگی خود را در راه...