سرود آتش

ارسالی از گروه کوهستان

سرود آتش، برای سرزمین خوش‌آوای ایران. به پاس نیک‌اندیشی و آزادی‌خواهی مردم.

گروه کوهستان

سرود آتش

تو صدای میهنم باش

مشت ما باش، برنگرد

زنده‌ایم و ناممان هم

راهمان را، درنَوَرد

 

منم آن مهسا

منم آن نیکا

منم آن زن‌های رها از شر

منم آن مادر که به داغم سر

تویی آن راوی بهادرها

 

در غبار گاز و اشکِ چشم من آن، دفاع تو

سوز نشتر ضرب مِهتر

خار و خس شد در شرر

 

منم آن مینو

تویی آن گیسو

منم آن تنهای شب بی‌سو

تویی آن زن، زندگی، آزادی

تویی آن مردم که رهاییدی

 

ما حدیث یکدگر را

درد هم را، همسریم

راهمان را برنگردیم

ما ز خونت نگذریم

 

منم آن دربان

تن زندانی

منم آن کارِگر نافرمان

بگشایی گر، گره از مویی

تویی آن مهر و تویی آن آبان

 

تو جواب کودکم باش

در سقوط از آسمان

بالم آتش‌ نامم ری‌را

ماه دی ما را پیمان

 

بده دستت را

بستان دستم

که به رستاخیز تنت رَستم

بشکن سیم و برَه از آن زر

بفکن آتش، تویی آن آذر

Anthem of Fire

You be the voice of my land

Be our fist

Don’t turn around

We live on and so do our names

You be the treader of our route

I am that Mahsa

I am that Nika

I am those women broken from evil

I am that mourning mother

Of those braveries, you are the narrator

Your defense

In the fog of teargas and my tears

Turned the strikes of the boots and the burns of the spears

Into dirt and dust in the sparks of fire

I am that Minoo

You are that hair in braids

I am that loner of the lightless night

You are that “women, life, freedom”

You are that people that freed yourselves

We share each other’s Hadith and tales

We share one shoulder for everyone’s pains

Our path, we will not forgo

Of your blood we will not let go

I am that prisoner

And that imprisoned body

I am that disobedient worker

If you open a knot from a lock of hair

You are that sun and deity of water / You are the months of Mehr and Ābān

Be the answer to my child

In a plane falling from the sky

My wing is fire, my name is Reera

In the month of Dey, we renew our vow

Give me your hand

Take my hand

For I am freed with the rising up of your body

Break from the gold and tear down the silver

Go and light that fire

You are the fire sparks of the month of Āzar

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

منشور زنان آفريقای جنوبی

بیدارزنی: مبارزات آفریقای جنوبی برای برابری جنسیتی را می‌توان در دو منشور تهیه شده توسط گروه‌های پیشروی زنان در این کشور، مشاهده کرد. اولین...

نظری بر «مطالبات زنان؛ از حق مشارکت سیاسی تا حق اشتغال و دستمزد برابر»

انوشه گلشن
تنها یک برنامه جامع و باز است که با حضور فعال تمامی اقشار و طبقات، شهری و روستایی، پیر و جوان و … می‌تواند مطالبات زنان را پاسخ دهد، که در «مطالبات زنان»ِ موردِ بحث  فقدان حضور  زنان کارگر، روستایی عشایر و اقلیت‌ها و زنان مهاجر افغان  به شدت احساس می‌شود.

نظری در مورد بیانیه‌ی «مطالبات زنان»

شیلا فراهانی
بیدارزنی:  «مطالبات زنان» عنوان متنی است که توسط جمعی از فعالان زن در داخل ایران تدوین و برای انتشار در اختیار سایت بیدارزنی قرار...

نوشته‌های مرتبط

منشور زنان آفريقای جنوبی

بیدارزنی: مبارزات آفریقای جنوبی برای برابری جنسیتی را می‌توان در دو منشور تهیه شده توسط گروه‌های پیشروی زنان در این کشور، مشاهده کرد. اولین...

نظری بر «مطالبات زنان؛ از حق مشارکت سیاسی تا حق اشتغال و دستمزد برابر»

انوشه گلشن
تنها یک برنامه جامع و باز است که با حضور فعال تمامی اقشار و طبقات، شهری و روستایی، پیر و جوان و … می‌تواند مطالبات زنان را پاسخ دهد، که در «مطالبات زنان»ِ موردِ بحث  فقدان حضور  زنان کارگر، روستایی عشایر و اقلیت‌ها و زنان مهاجر افغان  به شدت احساس می‌شود.

نظری در مورد بیانیه‌ی «مطالبات زنان»

شیلا فراهانی
بیدارزنی:  «مطالبات زنان» عنوان متنی است که توسط جمعی از فعالان زن در داخل ایران تدوین و برای انتشار در اختیار سایت بیدارزنی قرار...

حقوق انسانی زنان، و نه حداقلِ مطالباتِ «ممکن»

فرزانه راجی
بیدارزنی: چندی پیش «مطالبات زنان» متنی که توسط جمعی از فعالین زن در داخل ایران تدوین شده است برای انتشار در اختیار بیدارزنی قرار...