و هنوز کوچه های ما
خسته از نامِ شهیدانِ مرد است.

  • چرا فاصله اجتماعی برای ما کارایی ندارد؟

    واقعیت این است اقدامات علیه «پاندمی ویروس کرونا» توسط و برای آن بخش از دنیا طراحی شده است …
  • عشق در زمانه‌ی کووید

    اولین بار خبر شیوع بیماری کووید ۱۹ در ماه دسامبر در ووهان منتشر شد و سرعت و ابعاد انتشار آ…
  • فردا شکل امروز نیست

    بیدارزنی: ما که نبودیم اما می‌گویند روزی روزگاری بود که زنان وقتی می‌خواستند حمام بروند با…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در ایماژ