ناقص سازی جنسی زنان و جراحی زیبایی اندام تناسلی: آیا اینها وجه اشتراکی با هم دارند؟

کاثامبی کینوتی/ مترجم: جوانه جواهری

ناقص سازی جنسی زنان (FGM) کاری است با قرن ها قدمت که در آن یک قسمت یا تمام اندام تناسلی خارجی زنان برداشته می شود. این کار عمدتا در بخش هایی از آفریقا و خاورمیانه به عنوان ابزاری برای کنترل جنسی زنان بکار می رود. جراحی زیبایی اندام تناسلی عملی مدرن است که عمدتا توسط زنان و به منظور بهتر کردن ظاهر اندام تناسلی شان انجام می شود. با وجود اینکه اینها شیوه هایی هستند که از مکانهای بسیار متفاوتی توسعه یافته اند، دارای برخی وجه تشابهات می باشند.

{{ناقص سازی جنسی زنان}} [[Female Genital Cutting]]

سازمان بهداشت جهانی (WHO) اشکال مختلف ناقص سازی جنسی زنان را به شرح زیر طبقه بندی کرده است :

1. “کلیتوریدکتومی [[Clitoridectomy]]: برداشتن (ازاله) قسمتی یا کل چوچوله [[Clitoris]] (بخش کوچک، حساس و قابل نعوظ اندام تناسلی زن) و در موارد بسیار نادر، تنها خروسک [[Prepuce]] (چین پوستی اطراف چوچوله).

2. قطع[[Excision]]: برداشتن (ازاله) قسمتی یا کل چوچوله و لب کوچک، با یا بدون برش لب بزرگ (لب بزرگ و کوچک، “لب ها” یی هستند که واژن را احاطه می کنند).

3. ناقص سازی جنسی فرعونی [[Infibulation (چفت کردن آلت تناسلی برای جلوگیری از آمیزش)]]: تنگ کردن دهانه واژن با ایجاد یک مهر و موم پوششی. بستن با برش و جابجا کردن لب داخلی، یا خارجی، با یا بدون برداشتن چوچوله شکل می گیرد.

4. سایر موارد: تمام روشهای دردآور دیگر اندام های تناسلی زنان که برای مقاصد غیر پزشکی انجام می گیرند، به عنوان مثال خلاندن کلیتوریس با چیز نوک تیز[[Pricking]]، سوراخ کردن[[Piercing]]، شکافتن یا پاره کردن مادگی[[Incising]]، خراش دادن یا تراشیدن[[Scraping]] و داغ کردن ناحیه تناسلی[[Cauterizing]].”

اثرات مضر ناقص سازی جنسی زنان متعددند: شوک، خونریزی و عفونت برخی از اثرات فوری هستند. برخی از دختران و زنان پس از تن دادن به این شیوه ها تا حد مرگ خونریزی می کنند. در دراز مدت، زنان می توانند با ناباروری، نداشتن درد زایمان هنگام زایمان، فیستول زایمانی [[obstetric fistula]] و شرایط دیگر روبرو شوند.

ناقص سازی جنسی زنان در قوانین بین المللی و همچنین در قوانین بسیاری از کشورها به عنوان نقض حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، اما همچنان ریشه ای عمیق در فرهنگ هایی دارد که این عمل در آنها صورت می گیرد.

{{لابیاپلاستی [[Labioplasty]] و دیگر روش های مدرن زیبایی}}

در سال های اخیر تعداد زنانی که داوطلب جراحی زیبایی بر روی اندام تناسلی خود بوده اند تا در فرهنگ هایی توأم با وسواس جوانی و زیبایی، جوان تر یا زیباتر به نظر برسند، افزایش قابل توجهی داشته است. بین سال های 2004 و 2007 تعداد لابیاپلاستی های بیمارستان های خصوصی بریتانیا سه برابر شده است، در حالی که بین سال های 2006 و 2008 در بیمارستانهای دولتی این کشور حدود 70 درصد افزایش وجود داشت. [[“A cut too far: the rise in cosmetic surgery on female genitalia.” The Guardian, November 20, 2009. http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2009/nov/20/cosmetic-vulva-surgery. Site accessed on February 7, 2011.]]

روش ها عبارتند از “کوچک کردن لب داخلی (لب کوچک)، سفت کردن واژن، بازسازی ‘پرده بکارت’، ‘بالا کشیدن’ چوچوله و لیپوساکشن از برجستگی ونوس [[veneris mons]] (بافت چربی بالای استخوان شرمگاهی [[pubic bone]]، این کارها برای ایجاد حسی مشابه هنگامی که لب داخلی کوتاه شده انجام می شوند) کوچک کردن کلاهک [[hood]] چوچوله و جابجایی چوچوله.”[[Johnsdotter, S and Essén, B. 2010: “Genitals and ethnicity: the politics of genital modifications.”Reproductive Health Matters 2010; 18 (35) 29-37.]]

ویو گروسکوپ [[Viv Groskop]] [[See note ii.]] درباره افزایش تعداد زنانی که به دنبال جراحی زیبایی اندام تناسلی هستند چنین نوشته است : “در اکثریت قریب به اتفاق موارد، لابیاپلاستی تنها پاسخی به ظاهر فیزیکی لب و میل به داشتن اندام تناسلی ‘جذاب ‘ است “. تریسی پلومن[[Tracey Plowman]]، روانشناس اجتماعی که “واژن بی عیب “، فیلمی مستند در بریتانیا، را بررسی کرد، می گوید :” برای جوانی و زیبایی غرق شدن در دنیای جراحی زیبایی امری عادی است … [و] جراحی زیبایی اندام تناسلی زنان هیچ تفاوتی ندارد.
[[Plowman, T. “The Perfect Vagina.”Reproductive Health Matters 2010; 18(35) 111-114.]]

{{متفاوت اما با برخی وجوه تشابه}}

ناقص سازی جنسی زنان و جراحی زیبایی اندام تناسلی در سطح ابتدایی مشابه هستند چرا که هردو تغییر اندام تناسلی زنان را دربر می گیرند و هیچ یک به دلایل پزشکی انجام نمی گردند (هرچند در موارد نادر دلایل پزشکی برای تغییر اندام تناسلی زنان وجود دارد مانند زمانیکه دختران با لبی که بطور مناسب رشد نکرده متولد می شوند). هر دو بر اساس انتظارات و هنجارهای فرهنگی انجام می شوند.

هر گونه جراحی و یا برش بدن با خطراتی همراه است. این خطرات در کل در ناقص سازی جنسی زنان بسیار بیشتر هستند، چرا که دختران و یا زنانی که تحت عمل جراحی زیبایی اندام تناسلی قرار می گیرند به طور کلی به امکانات درجه یک علوم پزشکی دسترسی دارند. در برخی بافتارها، در حال حاضر ناقص سازی جنسی زنان توسط پزشکان واجد شرایط در بیمارستان ها انجام می شود، اما ‘تحت علوم پزشکی درآوردن [[Medicalisation]]’ [[FGM provided by medical practitioners in order to make it safe – advocates cite the performance of this needless procedure on children as a violation of medical ethics. (Broken bodies broken dreams, 2005:52)]] ناقص سازی جنسی زنان به شدت مورد حمله نهادهای بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

تفاوت اصلی بین روش ها رضایت فرد است. جراحی زیبایی بر روی اندام تناسلی زنانی انجام می شود که این روش را قبول دارند در حالیکه ناقص سازی جنسی زنان به طور عمده بر روی دختران جوانی که صلاحیت رضایت داشتن را ندارند، انجام می شود. با این حال زنانی که داوطلب ناقص سازی جنسی می شوند نیز وجود دارند. اما در مورد زنانی که نسبت به هر دو روش رضایت دارند، تصمیم آنها همیشه از موضع دانش یا قدرت نیست. چه چیزی به منزله رضایت آگاهانه است؟ پرسش هایی درباره اینکه چگونه روش جراحی زیبایی تنظیم می شود مطرح شده است. آیا خطرات و عوارض احتمالی جراحی توضیح داده شده اند؟ آیا با علم به اینکه این روش غیر ضروری است، یا خطر از دست دادن جان به دلیل خونریزی بیش از حد را به دنبال دارد انجام می شود؟ یا آیا با درک اینکه فرج های انسانی به شکل های مختلفی هستند، و شکل “ایده آلی ” وجود ندارد انجام می شوند؟

{{قدرت فشار اجتماعی}}

ناقص سازی جنسی زنان اقدامی برای محدود کردن میل جنسی زنان است حتی اگر تصدیق شود که همیشه این میل را از بین نمی برد. ناقص سازی جنسی زنان همچنین امری جمعی است. در بسیاری از فرهنگ ها فصل منظم ناقص سازی جنسی وجود دارد که طی آن دخترانی که به سن خاصی رسیده اند بطور جمعی تحت مناسکی قرار می گیرند که “آنها را به زن تبدیل می کند”. این مناسک شامل حذف فیزیکی بخش هایی از اندام تناسلی، و همچنین بهره مندی از آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی است که آنها را برای زن بودن در آن جامعه آماده می کند. برخی از جوامعی که زنان را ناقص سازی جنسی می کنند نیازی ندارند که دختران و زنان تحت مناسک خاصی قرار گیرند، اما ناقص سازی جنسی شدن یا نشدن جزو مشغولیات جوامع آنها به شمار می آید. تحت برش قرار نگرفتن، آنها را منزوی نموده و مانع ازدواج آنها می شود. ناقص سازی جنسی زنان به بسیاری از طرفین جایگاه اجتماعی اعطا می کند: والدین، خانواده های گسترده، همسران، ناقص سازی جنسی کنندگان و البته، خود زنان و دختران.

از طرف دیگر جراحی زیبایی اندام تناسلی اقدامی است که به عنوان بهتر کردن میزان تمایل زنان در نظر گرفته می شود. اگر چه انتخاب تحت عمل جراحی قرار گرفتن ممکن است فردی باشد، پیشنهاد ضروری بودن آن از ارزش های اجتماعی در حال تکامل سرچشمه می گیرد که آنچه اندام تناسلی را مطلوب به نظر می رساند تعریف می کنند. صنعت زیبایی، رسانه های اصلی و بخش سود ساز مراقبت از سلامت همگی برای نشان دادن فشار زیاد بر زنان برای زیبا و جوان بودن طبق استانداردهای سفت و سخت همکاری می کنند. گروسکوپ [[Groskop]] به نقل از متخصص زنان، دکتر سارا کرایتون [[Dr Sarah Creighton]] می گوید “زنان خواستار ظاهر اندام تناسلی خاصی هستند که تنها برای برخی مدلهای فریبنده ضروری بوده اند.” در حالی که می توان گفت که زنان حق دارند در مورد بدن خود تصمیم گیری کنند، ترکیبی از عوامل مؤثر بر تصمیم گیری هر زن به انجام این عمل جراحی، تعیین این را که تا چه حد انتخاب آنها کاملا آگاهانه است مشکل می سازد.

سارا جونزدوتر و بریجیت اسن [[Sara Johnsdotter and Brigitta Essén]] [[See note ii]] استدلال می کنند که “روش های مربوط به تغییرات اندام تناسلی با ملاحظات سیاسی در هم تنیده اند؛ آنها هرگز صرفا در مورد آناتومی و فیزیولوژی نیستند بلکه ذاتاً با ایدئولوژی و هنجارهای فرهنگی درگیرند.” در زمینه بدن زنان، این ایدئولوژی و هنجارهای فرهنگی به این اندیشه که از زنان انتظار می رود که چگونه به نظر آیند بها می دهد. بنابراین زنی که داوطلبانه تحت جراحی زیبایی اندام تناسلی قرار می گیرد ممکن است بی جهت تحت تاثیر این تفکر که نیاز به تغییر بدن خود دارد قرار گیرد. در مورد ناقص سازی جنسی زنان این ایدئولوژی و هنجارهای فرهنگی تمایلات جنسی زنان را محدود می کنند.

مضرات و همه گیری ناقص سازی جنسی زنان را هرگز نباید کم اهمیت جلوه داد. در واقع، کار گسترده ای برای از بین بردن ناقص سازی جنسی زنان در حال انجام است، و حتی با وجود اینکه این کار همچنان ادامه دارد موفقیت هایی وجود داشته است. همچنین مهم است که ایدئولوژی های مدرنی را به چالش طلبیم که بر زنانی که به دنبال تغییر اندام تناسلی خود هستند نفوذ دارند. با این که این دو شیوه ممکن است از باورهای متفاوتی ریشه گرفته و تاثیرات متفاوتی داشته باشند، هردو ریشه در تحمیل اجتماعی به بدن زنان دارند.

منبع: awid

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

نگاهی به کتاب مغز جنسیت‌زده

علوم اعصاب شناختی؛ دریایی جنسیت‌زده که در آن غوطه‌وریم

مریم نورائی نژاد
بیدارزنی:‌ باور به متفاوت بودن مغز زنان و مردان چگونه شکل گرفت؟ از نخستین باری که عصب‌شناسان به این نتیجه رسیدند که مغز زنان...
گزارشی درباره تجربه زنان نسل‌های مختلف درباره باکرگی

معلم دینی‌مان ‌گفت: اگر به رابطه جنسی فکر کنید حامله می‌شوید

مقاومت روزمره
بیدارزنی: «باکرگی» تابویی است که به زنان یاد می‌دهد از بدن‌شان بترسند. بسیاری از زنان در دوران تحصیل و در خانواده درباره رابطه جنسی...

از ایدئولوژی جنسیتی در ورزش تا تست‌های تعیین جنسیت در رقابت‌های ورزشی

مینو حیدری
سیستم دوگانه جنسیتی و اعتبار ایدئولوژیک حامی آن در مورد قبول وجود تنوع جنسی همچنان مقاومت می‌کند در حالیکه در کشورهایی که این تنوع جنسیتی را پذیرفته‌اند در تلاش برای تفکیک متناسب با این تنوع هستند.این در حالیست که همچنان اهمیت رقابت و برتری‌جویی در ورزش و تجاری شدن آن، از سوی گروه‌هایی از فمینیست‌ها مورد تردید و نقد قرار گرفته است.

نوشته‌های مرتبط

از ایدئولوژی جنسیتی در ورزش تا تست‌های تعیین جنسیت در رقابت‌های ورزشی

مینو حیدری
سیستم دوگانه جنسیتی و اعتبار ایدئولوژیک حامی آن در مورد قبول وجود تنوع جنسی همچنان مقاومت می‌کند در حالیکه در کشورهایی که این تنوع جنسیتی را پذیرفته‌اند در تلاش برای تفکیک متناسب با این تنوع هستند.این در حالیست که همچنان اهمیت رقابت و برتری‌جویی در ورزش و تجاری شدن آن، از سوی گروه‌هایی از فمینیست‌ها مورد تردید و نقد قرار گرفته است.

کردستان؛ میدان مبارزه علیه قتل زنان و قتل‌های ناموسی در سال‌های اخیر

گفتگوی نوشین شادکام با اوین مصطفی‌زاده
در سال‌های اخیر پرداختن به قتل زنان در سطح رسانه‌های کُردی و مبارزه زنان فعال با آن بیشتر شده و منجر گردیده موارد بیشتری...

خشونت سیستماتیک آکادمیک: حذف زنان در پایان‌نامه‌ها در نظام دانشگاهی ایران

ط. ن . ح، پژوهشگر حقوق و برابری جنسیتی، حقوق و مطالعات زنان
در محیط‌های دانشگاهی با روش نرم، به تثبیت ساختار خشونت‌آمیز علیه زنان و استعمار فکری آنها می‌پردازند و با حذف صدای آنها و علمی...
ردگیری دلارها، نقشه‌نگاریِ فمینیسم استعماری:

تأمین مالی تعلیم «دموکراسی» برای زنان در عراق توسط آمریکا

شهرزاد مجاب، برگردان: ارغوان شریفی
من با رد فمینیسم استعماری ایالات متحده، بر این باور هستم که یک چارچوب فمینیستیِ ضدامپریالیستی باید ظلم و زن‌ستیزی مردسالارهای بومی یا ملی...