و هنوز کوچه های ما
خسته از نامِ شهیدانِ مرد است.

  • عشق در زمانه‌ی کووید

    اولین بار خبر شیوع بیماری کووید ۱۹ در ماه دسامبر در ووهان منتشر شد و سرعت و ابعاد انتشار آ…
  • فردا شکل امروز نیست

    بیدارزنی: ما که نبودیم اما می‌گویند روزی روزگاری بود که زنان وقتی می‌خواستند حمام بروند با…
  • چهل روز است که داغدار و زخمی و بهت‌زده‌ایم

    بیدارزنی: چهل روز است که داغدار و زخمی و بهت‌زده در برابر فجایع آبان‌ ماه، آن‌چه بر ما مرد…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در ایماژ