#زن_زندگی_آزادی

عصیان بدن‌های زنانه؛ زن، زندگی، آزادسازی فضا

شهر به مکانی پرتناقض با گفتمان تک‌صدایی مردانه همراه با مناقشاتی بر سر دسترسی و حضور زنان در فضای عمومی بدل شده است. از یک سو نظام حاکم مردسالار سعی دارد زنان را به عرصه‌ی خصوصی سوق دهد از سوی دیگر شاهد چانه‌زنی و مقاومت زنان برای تحمیل خود به فضا هستیم.

سلطه‌ی مردسالاری بر میدان سیاست (یا همان سیاست مردانه)

بیدارزنی: متن حاضر نقدی است که گروه «کلکتیو تَوار» به هژمونی مردسالاری در درون سازمان‌های سیاسی کردستان و ایران وارد کرده است....

مانیفست جامعه‌ی +LGBTIAQ ایران و افغانستان

بیدارزنی: جمعی از اعضا و کنشگران جامعه‌ی +LGBTIAQ ایران و افغانستان و کنشگران کوئیر فمنیست و ترنس فمنیست، در ماه‌های اولیه اعتراض‌های...

زنان افغانستان، استوار و مقاوم در برابر افکار ارتجاعی طالبان ایستاده‌اند!

بیدارزنی: بیش از یک‌سال از حاکمیت بنیادگرایان طالبی در میهن ما می‌گذرد. از زمان به قدرت رسیدن طالبان، زنان افغانستان تحت فشارهای...

نمایشنامه «میدان نفت» و گزارشی از اولین اجرای آن در بند زنان زندان اوین

بیدارزنی: میدان نفت، نمایش‌نامه‌ای مرکب از سه پرده، روایتی‌ست مستند از خیزش جوانانی آزادی‌خواه تا دادخواهی مادران که برای اولین بار، ۳۰...

پاسخی به تدوین‌کنندگان بیانیه «مطالبات زنان»

بیدارزنی: چندی پیش، متن «مطالبات زنان» توسط جمعی از فعالان زن در داخل ایران تدوین و برای انتشار در اختیار سایت بیدارزنی...

یک قدم عقب نخواهیم‌رفت

«ما معتقدیم تخیل فردایی برابر و مترقی، نیروی پیش‌برنده‌ایست برای ایستادن در برابر ظلم.» همچنین معتقد به در‌هم‌تنیدگی حوزه‌های ستم، تقاطع‌های آن و زیربنایی بودن مسئله‌ی اقتصاد هستیم، اما این بدان معنا نیست که رفع تمامی اشکال ظلم را به فردای انقلاب موکول کنیم.

منشور زنان آفریقای جنوبی

بیدارزنی: مبارزات آفریقای جنوبی برای برابری جنسیتی را می‌توان در دو منشور تهیه شده توسط گروه‌های پیشروی زنان در این کشور، مشاهده...

نظری در مورد بیانیه‌ی «مطالبات زنان»

بیدارزنی:  «مطالبات زنان» عنوان متنی است که توسط جمعی از فعالان زن در داخل ایران تدوین و برای انتشار در اختیار سایت...