روز کارگر

نامه‌ای از فرزند دو کارگر

بیدارزنی: روز کارگر سال‌هاست که برای من فقط مناسبتی با معنایی سیاسی و مبارزاتی نیست. من مدت‌هاست در این روز با خودم...

اقتصاد سیاسی اشتغال زنان  (مشاغل غیررسمی و مجموع بی‌ثبات‌کاران)

در ایران، حاشیه‌ای شدن اشتغال زنان، جدای از بی‌شمار عوامل برشمرده در متن، بنا بر اصل «جداسازی جنسیتی» نیز متغیر بوده است....

مزد علیه کار خانگی (۱۹۷۵)

فدریچی در این مقاله به مسئله کار خانگی می‌پردازد. او این کار را به‌عنوان شکلی از ستم به زنان که سرمایه‌داری از آن سود می‌برد مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهد. فدریچی همچنین به بررسی مطالبه مزد برای کار خانگی از جنبه‌های مختلف می‌پردازد، مطالبه‌ای که نباید به دریافت مقداری پول تقلیل داده شود، بلکه باید به‌عنوان افقی سیاسی و راهی برای سازماندهی به آن نگریسته شود.

زوال قریب‌الوقوع کار خانگی: چشم‌انداز طبقه کارگر

لغو کار خانگی به عنوان مسئولیت فردی هر زن، به‌وضوح هدف راهبردی آزادی زنان است. ولی اجتماعی کردن کار خانگی -ازجمله تهیه...

نابرابری آموزشی: اینجا فقر چهره شاخصی دارد

بیدارزنی: این مطلب به نابرابری آموزشی و فقر می‌پردازد. کودکانی به دلیل فقر و محرومیت و نابرابری آموزشی مجبور به ترک تحصیل...

بیانیه مشترک ۱۵ تشکل مستقل به مناسبت روز جهانی کارگر

بیانیه مشترک پانزده تشکل شامل: سندیکاها و دیگر تشکلات مستقل کارگری، کانون‌های صنفی معلمان، تشکلات مستقل بازنشستگان و تشکلات مدافع حقوق زنان...

تنها راهکار موجود همراهی و همرأیی است

بیدارزنی: چند سالی است که گفتمان و اقدامات بسیاری از کنشگران مدنی از سطح انتقاد و اعتراض فراتر رفته است. اگر در...

وظیفه فعالان اجتماعی، نهاد‌سازی و ساختن هویت‌های جمعی است

با کمک و هدایت نهادهایی نظیر تشکل‌های صنفی است که گروه‌ها و طبقات مختلف با حقوق مادی و اجتماعی خود عمیقاٌ آشنا می‌شوند و می‌توانند در راستای رسیدن به موقعیت و شرایط بهتر گام بردارند

ایجاد تشکل‌های زنان بر پایه‌ی مشکلات معیشتی

فعالین زنان می‌توانند تبعیض‌هایی را که به واسطه زن بودن در هر شغل و صنفی به آنها وارد می‌شود به زنان یادآوری کنند و در عین حال فعالین اجتماعی دیگر را به کمک بطلند و همراه آنان باشند