آزار و خشونت جنسی

وقتی با هویت خودت فریاد می‌زنی

جنبش من هم، تابستان امسال به طور جدی وارد ایران شد. روزی که زنان ایرانی با روایات خود از تجربه آزار  جنسی...

از من‌ هم به سوی ما‌ هم

در سال‌های گذشته به دنبال فراگیری جنبش «من هم»، در فضای مجازی فارسی‌زبان هم بحث‌هایی پیرامون آزار جنسی درگرفته و افشاگری‌هایی نیز...

جنبش «من هم» در ایران و بومی‌سازی آن

اين متن نگاهي دارد به مسئله بومي‌سازي جنبش «من هم» در ايران با طرح اين پرسش مهم که چگونه اين جنبش درفرهنگ...

الزام ایجاد «فضای امن زنانه» در جنبش «من هم» ایرانی

در بحث و بررسی مسئله‌ نیاز به فضای امن برای زنان، پرسش این است که چرا وجود چنین فضایی یک ضرورت است؛...

آزار در زندگی شخصی: تاوان در زندگی شغلی؟!

برای ما که چند سال است در مجموعۀ «کار بدون آزار» برای پیشگیری از آزار جنسی در محیط کار فعالیت می‌کنیم، این...

مبارزه زنان کارگر کشاورزی برای حمل و نقل ایمن در تونس

بیدارزنی: زنان کارگر کشاورزی در تونس، با مسائلی هم چون حمل و نقل پرخطر به مزارع با وسایل نقلیه قراضه، آزار جنسی،...

مردانگی‌های جدید و خشونت یقه‌سفید

مردان اگر می‌خواهند واقعا علیه مردسالاری عمل کنند، در دفاع از منافع «طبقه زنان» چاره‌ای جز شورش علیه «طبقه اجتماعی» خود و...

روایت و کنش جمعی؛ چرا فراخوان‌های اجتماعی و سیاسی به داستان نیاز دارند

این مطلب معرفی و پیشنهاد مطالعه‌ی کتاب «روایت و کنش جمعی؛ چرا فراخوان‌های اجتماعی؛ و سیاسی به داستان نیاز دارند» است که همان‌گونه که از عنوان کتاب پیداست در آن ابعاد مختلف قدرت و تاثیرگذاری روایت در کنش‌های جمعی را بررسی کرده است.

فضایی ایجاد کنیم تا همۀ زنان روایت‌گر آزار باشند

جریان «من هم» برایم نشانه این است که جنبش زنان به‌رغم تمام سرکوب‌ها و فشارها و محدودیتی که متحمل شده بازهم توانسته...