فارس: رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان گفت: بر اساس نتایج پژوهش انجام شده در وزارت جوانان، دلیل 37.4 درصد دختران مجرد برای ازدواج نکردن ادامه تحصیل است و در شرایط فعلی ادامه تحصیل را به ازدواج ترجیح می‌دهند.

 محمدتقی حسن زاده در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس گفت: بر اساس نتایج پژوهش‌های انجام شده در وزارت ورزش و جوانان که بر روی 800 نفر از جوانان تهرانی در رده سنی 18 تا 40 سال انجام شد نشان داد که بیش از 35 درصد از جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند ازدواج و تشکیل زندگی را امری ضروری می‌دانند اما در شرایط کنونی امکانات تشکیل زندگی را ندارند.

وی ادامه داد: از جامعه آماری پژوهش انجام شده 29 درصد دختران و 31.2 درصد پسران موافق ضروری بودن ازدواج و تشکیل زندگی بودند اما همین جوانان موافق نظر داده‌اند که در حال حاضر شرایط برای ازدواج و تشکیل خانواده آنها فراهم نیست و همین مسئله موجب بالا رفتن سن ازدواج در میان جوانان می‌شود.

حسن زاده تصریح کرد: 28،8 درصد ازدواج را مرحله تکامل زن و مرد ، 15،3 درصد ازدواج را رسیدن زن و مرد و آغاز زندگی مشترک، 12،6 درصد ازدواج را نوعی استقلال و تنها 6.2 درصد ازدواج را قبول مسئولیت و تعهد برای زندگی عنوان کرده‌اند.

وی افزود: همچنین از 800 جوان تهرانی ،سن مطلوب ازدواج از نظر دختران 24 سال و از نظر پسران 29 سال است.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش خاطرنشان کرد: 37،4 درصد دختران ادامه تحصیل و 32،4 درصد پسران مشکلات اقتصادی را دلیلی برای ازدواج نکردن عنوان کرده‌اند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان