نیجریه

خاک روستاهای طلاخیز نیجریه با سرب آلوده شده است

بیش از ۴۵۰ کودک نیجریه‌ای در چهارسال گذشته بر اثر آلودگی به سرب از دنیا رفته‌اند.

سازمان
پزشکان بدون مرز، که یک نهاد غیردولتی کمک‌های بهداشتی است دولت نیجریه را
متهم کرده است که به موقع از مرگ و میر کودکان جلوگیری نکرده است.

هزاران کودک دیگر که به سرب آلوده شده‌اند، در ایالت شمالی “زمفره” تحت درمان هستند.

خاک ایالت زمفره در شمال نیجریه، ذخایر غنی طلا دارد.

روستاییان نیجریه از مواد سربی بسیار سمی برای جدا کردن طلا از خاک استفاده می‌کنند.

روش آن‌ها برای جدا کردن طلا ابتدایی و غیرعلمی است و همین باعث می‌شود
در جریان عملیات جداسازی طلا، خاک اطراف محل زندگی روستاییان به سرب آلوده
شود.

فقط در یکی از روستاهای “زمفره”، نیمی از کودکان زیر شش سال به سرب آلوده شده و تحت درمان هستند.

در این روستا، طرح جایگزینی خاک آلوده در حال اجراست، اما تکمیل این طرح و درمان روستاییان با مشکل مواجه شده است.

سازمان پزشکان بدون مرز می‌گوید دولت نیجریه دانشمندان و پزشکان را به منطقه نفرستاده است.

زکریا
مواطیه از سازمان پزشکان بدون مرز می‌گوید این سازمان قصد دارد ادامه طرح
پاکسازی و مسائل اداری مربوط به آن را به مسئولان دولتی تحویل دهد، اما هیچ
پرستار و پزشکی به منطقه اعزام نشده است.

دولت نیجریه در پاسخ گفته است هر کاری از دستش برآمده انجام داده، اما روستاییان به طور غیرقانونی به استخراج طلا ادامه می‌دهند.

آلودگی به سرب باعث فلج، صدمه‌ مغزی و مرگ کودکان نیجریه می‌شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان