شهرزاد
نیوز
: کیریل اول، اسقف کلیسای ارتدکس روسیه، در سخنانی که روز
چهارشنبه10آوریل منتشر شد، فمینیسم را با کلماتی تند مورد انتقاد قرار داد و
گفت این«پدیده بسیار خطرناک است»و باعث«نابودی تقسیم وظایف میان زنان و
مردان»می شود.
وی همچنین مدعی شده است که فمینیست ها نوعی شبه آزادی برای زنان را تبلیغ
می‌کنند که«خارج از ازدواج و خانواده»است.وی افزوده است که«ایدئولوژی
فمینیسم»در تضاد با‌ ارزش های خانواده است.

به گزارش فوکوس آنلاین، وی که برای عده‌ای از اعضای سازمان زنان ارتدکس سخن
می گفت، تاکید کرد: “زن باید مشغول خانه داری و بچه‌داری باشد.این نقش زن
فوق العاده مهماست.اگر این تقسیم وظایف نابود شود،همه چیز نابود می شود؛
نخست خانواده و در بعدی گسترده‌تر سرزمین پدری”.
کیریل اول به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بسیار نزدیک است و کسی است
که خواهان محاکمه اعضای گروه موسیقی«پوسی رایوت»شد که دو تن از آنان هر یک
به دو سال زندان و تبعید محکوم شدند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان