شهرزادنیوز: درآمد
زنان در ایالات متحده آمریکا همچنان کمتر از مردان است. گزارش «مرکزملی
حفظ حقوق زنان» حاکیست که تفاوت دستمزدها به طور میانگین25 درصد است. در
آمد زنان آفریقایی تبار و آمریکای لاتینی ها تفاوت چشمگیری را نشان می دهد.
طبق مطلب منتشره در «یو اس ای تو دی»، این گزارش به مناسبت50 امین سالگرد
تصویب قانون مزد برابر تنظیم شده است. مرکز ملی حفظ حقوق زنان از دولت
خواسته است تا راهکارهایی برای تغییرات اجتماعی در این زمینه اتخاذ نماید.
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان