شهرزادنیوز:در
پی بحران اقتصادی شدید در جمهوری اسلوونی، و رأی عدم اعتماد پارلمان این
کشور به یانتس یانسا، رئیس دولت تاکنونی، روز چهارشنبه27 فوریه، آلنکا
براتوسک، 42 ساله، رئیس موقت حزب اپوزیسیون چپگرای «اسوونی مثبت»، به ریاست
دولت این کشور انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری اتریش، وی کارشناس امور اقتصادی است و در دسامبر2011
نماینده پارلمان شده است. وی اواسط ماه ژانویه به طور موقت رهبری حزبش را
بر عهده گرفت. رئیس قبلی حزب، زوران یانکوویچ، نیز مانند رئیس دولت متهم به
فساد مالی بود. بزرگ‌ترین مشکل وی تشکیل یک دولت چپ میانه است، که اگر
موفق شود، می‌تواند در روز31 مارس، همزمان با جشن تولدش، ریاست دولت خود را
نیز جشن بگیرد.
آلنکا براتوسک در صفحه ی اینترنتی حزبش نوشت: ورود به عرصه سیاست که
متأسفانه وجهه خوبی ندارد، تصمیم آسانی نبود؛ امیدوارم که بتوانیم آن را
بهبود بخشیم.
وی که در رشته مهندسی نساجی و مدیریت تحصیل کرده و از1999 در وزارت دارایی
مشغول به کار شده، در انتخابات سال2008 گفته بود: من زنی هستم که می‌داند
چه می خواهد، بسیار صریح، نمی توانم دروغ بگویم و وعده‌های تو خالی بدهم. 
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان