هم
سری
: سایت هم سری در نظر دارد به مناسبت فرارسیدن هشت مارس، روز جهانی زن،
سلسله نوشته هایی درباره زنان و کار خانگی و مسائل مربوط به آن منتشر کند.
از شما خواهش می کنیم از حس ها و تجربه های خودتان برایمان بنویسید. اگر
خودتان مسئول کارهای خانه هستید بنویسید که موقع انجام هرروزه این کارها چه
حسی دارید. آیا آن را با علاقه انجام می دهید؟ آیا اگر کارهای خانه را
انجام ندهید کارها روی زمین می ماند و بقیه اعضای خانواده خود را ملزم به
انجام آن نمی بینند؟ آیا از این که فقط از شما انتظار انجام کارهای خانه یا
بخش اعظم آن می رود احساس خوبی دارید؟ آیا تا کنون پیش آمده که یک هفته به
خود مرخصی بدهید و کارها را به بقیه بسپارید، اگر نه، آیا دلتان چنین
مرخصی ای می خواهد؟ آیا ترجیح می دادید که کار و شغل بیرون از خانه (و با
حقوق) داشته باشید؟ آیا در روزهای تعطیل احساس تعطیلی و فراغت می کنید یا
احساس می کنید به اندازه روزهای هفته کار برای انجام دادن دارید؟ آیا اگر
به سفر یا تفریح بروید نگران انجام نشدن کارهای خانه هستید؟ ایا عذاب وجدان
پیدا می کنید؟ کار خانگی حقوق بازنشستگی و بیمه ندارد، آیا نگران مشکلات
اقتصادی خود در دوران پیری نیستید؟ آیا دوست داشتید زنان خانه دار هم بیمه
می شدند و بازنشستگی داشتند؟

اگر شاغل هستید، آیا همچنان مسئول انجام کارهای خانه اید؟ آیا دوست
دارید وقتی از کار برمی گردید مثل مرد خانه استراحت و تفریح کنید؟ آیا تا
به حال پیش آمده که از اعضای خانواده تقاضای مشارکت در انجام کارهای خانه
کنید؟ نتیجه چه بوده؟ آیا آنها به راحتی قبول می کنند؟ آیا کارها را به
همان میزان دقت شما انجام می دهند؟

اگر در خانه با مادرتان زندگی می کنید همین سوال ها را از بپرسید.
بپرسید که آیا دوست دارد حداقل یک روز در هفته را تعطیل باشد؟ آیا دوست
دارد کارهای خانه را وظیفه او ندانید؟ جواب های مادرهایتان را برای ما در صفحه فیس بوک بفرستید

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان