رادیوفردا: خبرگزاری‌های ايران روز يکشنبه از بازداشت دست کم ۱۲ تن از روزنامه نگاران در تهران از سوی نيروهای امنيتی خبر دادند . به گزارش خبرگزاری مهر ماموران به روزنامه های آرمان، اعتماد، بهار، شرق و هفته نامه آسمان و هم چنين خبرگزاری ايلنا رفته و برخی از خبرنگاران آنها را بازداشت کرده‌اند . گزارش های تکميلی اسامی روزنامه نگاران بازداشت شده را پوريا عالمی، نسرين تخييری، پژمان موسوی، مطهره شفيعی، نرگس جودکی، ساسان آقايی، جواد دليری، اکبر منتجبی، اميلی امرايی و صبا آذرپيک ذکر کرده‌اند . اين در حالی است که ميلاد فدايی اصل و سليمان محمدی عضو تحريريه روزنامه بهار نيز شنبه شب توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان