خبرگزاری مهر: مدیر
کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران با هشدار به زنان ایرانی
اعلام کرد: هر گونه ازدواج با اتباع خارجی با هماهنگی استانداری انجام شود
تا مشکلات قانونی برای آنها رخ ندهد.

سیدعیسی موسوی ‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 560 هزار نفر
از اتباع غیرمجاز تهرانی در طرح ملی ساماندهی اتباع بیگانه ساماندهی شدند
گفت: برای تمام پناهندگان افغانی که در داخل کشور از حقوق قانونی برخودارند
کارت هوشمند با ضریب امنیتی بالا صادر شده است.

وی افزود: افرادی که هم اکنون بدون ویزا در کشور هستند مجرم شناخته شده و
دیگر فرصتی برای طی کردن مراحل قانونی به آنها داده نمی‌شود و کارفرمایان
نیز حق استفاده و بهره‌گیری از آنها را ندارند زیرا آنها مجاز به استفاده
از پناهندگان اتباع مجاز، دارای ویزا، پاسپورت و پروانه کار قانونی هستند.

مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران اظهار داشت: هرگونه
ازدواج و ثبت ازدواج با مهاجران غیرمجاز غیرقانونی است زیرا بخشی از این
ازدواجها با انگیزه‌های سودجویی و اخذ اقامت با استفاده از نا آگاهی زنان
ایرانی صورت می‌گیرد. این در حالی است که فرزندان بلاتکلیف و زنان رها شده،
حاصل ازدواج با مهاجران غیرمجاز است و ما نیز به دلیل عدم در اختیار داشتن
مدارک حقوقی از آنها نمی‌توانیم از حقوق این زنان و فرزندان رها شده دفاع
کنیم.
 
موسوی‌نسب از زنان ایرانی خواست تا در صورت ازدواج با مردان تبعه خارجی با
استانداری تهران مشورت و همفکریهای لازم را داشته باشند تا در چارچوب
قوانین و ضوابط ازدواج آنها به ثبت قانونی برسد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان