ایسنا: كنسرت احسان خواجه‌ اميري كه قرار بود در شهرستان «نور» برگزار شود، لغو شد.

به گزارش خبرنگار بخش موسيقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين كنسرت
كه بنا بر اعلام برگزاركنندگان و طبق مجوز دريافتي قرار بود 8 و 9 تيرماه
در اين شهرستان برگزار شود، بنا بر درخواست مسئولان محلي مبني بر اينكه محل
حضور و نشستن آقايان و خانم‌ها بايد كاملا جدا از يكديگر باشد، منتفي شد.

رهبر اركستر احسان خواجه‌ اميري در گفت‌وگو با ايسنا با تاييد اين خبر گفت:
پس از اعلام اين موضوع از سوي مسئولان شهرستان نور تصميم گرفتيم اين كنسرت
اصلا برگزار نشود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان