نسبت متقاضيان فرزندخواندگي به تعداد فرزندان در مراكز سازمان بهزيستي 5/7 به يك است

شرق: معاون سازمان بهزيستي كل كشور روز گذشته دست پري در ارايه آمار‌هاي
كمتر مطرح‌شده داشت. اگرچه طي سال‌هاي اخير اختلاف معنادار ميان پژوهش‌هاي
دانشگاه‌‌ها و آمار‌هاي دولتي در زمينه‌هاي آسيب‌هاي اجتماعي راه را براي
حل برخي آسيب‌هاي اجتماعي به بيراه كشانده است اما اذعان سازماني دولتي
براي ارايه آماري در رابطه با فرزندخواندگي، كودكان مبتلا به ايدز، اختلال
هويت جنسي، كودكان كار و آزار جنسي آنان، دختران فراري و ازدواج كودكان،
كارشناسان و برنامه‌ريزان اجتماعي را براي ادامه برنامه‌ريزي در جهت حل اين
مسايل به تب راضي مي‌كند. در اين رابطه «محمد نفريه» معاون اجتماعي سازمان
بهزيستي كشور روز گذشته با اعلام خبر اخذ استيذان (كسب نظر و اجازه) مقام
معظم رهبري و تاييد كليات لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بدسرپرست و
بي‌سرپرست، توسط شوراي نگهبان گفت: لايحه براي رفع ايرادات جزيي در كميسيون
اجتماعي مجلس به سر مي‌برد و با تصويب اين لايحه روند فرزندخواندگي در
كشور تسهيل مي‌شود. او افزود: تعداد متقاضيان فرزندخواندگي نسبت به تعداد
فرزندان در مراكز سازمان بهزيستي 5/7 به يك است، و بيش از 85‌درصد كودكان و
نوجوانان حاضر در مراكز سازمان بهزيستي كودكان و نوجوانان بدسرپرست هستند و
اين امر روند اعطاي اين كودكان به فرزندخواندگي را با مشكل مواجه كرده است
و سازمان بهزيستي تلاش كرده با استفاده از خانواده‌هاي جايگزين و
فرزندخواندگي موقت، زمينه حضور كودكان را در خانواده‌ها فراهم كند. نفريه
در ادامه با بيان اينكه بيش از 9‌هزار كودك در مراكز شبه‌خانواده سازمان
بهزيستي وجود دارند، عنوان كرد: 12‌هزار و 187 كودك نيز امدادبگير سازمان
بهزيستي بوده و در خانواده‌هاي اقوام خود به سر مي‌برند. معاون اجتماعي
سازمان بهزيستي كشور در ادامه با بيان اينكه سال گذشته 1200 كودك از مراكز
شبه‌خانواده سازمان بهزيستي به فرزندخواندگي رفتند، عنوان كرد: در زمينه
اعطاي كودكان بي‌سرپرست به خانواده‌هاي متقاضي، مشكلي وجود ندارد و عمده
مشكل براي اعطاي كودكان بدسرپرست است و اميدواريم با تصويب لايحه «حمايت از
كودكان و نوجوانان بدسرپرست و بي‌سرپرست» بيش از 50‌درصد اين كودكان در
مراكز شبه‌خانواده كاهش يابد. وي در ادامه عنوان كرد: اغلب خانواده‌هاي
متقاضي مايل هستند كه نام و نام خانوادگي كودكان پس از واگذاري به آنها
تغيير كند و اين در حالي است كه طبق اصول شرع، چنانچه كودكي داراي نام و
نام خانوادگي باشد، لازم است نام و نام خانوادگي او حفظ شود و بايد در اين
زمينه فرهنگسازي شود.
وجود 21 كودك مبتلا به ايدز در مراكز شبه‌خانواده
وي در زمينه واگذاري «كودكان آلوده به ايدز» به خانواده‌هاي متقاضي گفت:
سياست سازمان مبني بر اين است كه با همكاري كلينيك‌هاي مثلثي وزارت بهداشت،
كودكان مبتلا به ايدز به خانواده‌هاي مبتلا به ايدز متقاضي فرزند كه داراي
صلاحيت لازم باشند، واگذار شود؛ ضمن اينكه در حال حاضر 21 كودك مبتلا به
ايدز در مراكز شبه‌خانواده سازمان بهزيستي وجود دارد و سياست سازمان همراهي
كودك مبتلا با ديگر كودكان در مراكز است. نفريه در ادامه عنوان كرد: تعداد
متقاضيان فرزندخواندگي نسبت به تعداد فرزندان در مراكز سازمان بهزيستي 5/7
به يك است و 9‌هزار درخواست فرزندخواندگي به طور ميانگين در هر سال به
سازمان بهزيستي ارايه مي‌شود.
ماموران اورژانس به افشانه و شوكر مجهز مي‌شوند
وي در ادامه با بيان اينكه طرح اورژانس اجتماعي بزرگ‌ترين طرح در دفتر امور
آسيب‌هاي اجتماعي اين سازمان است، عنوان كرد: اين طرح در چهار سطح و از
طريق 144 مركز مداخله در بحران اورژانس اجتماعي، 198 تيم سيار اورژانس
اجتماعي، 106 شهرستان بهره‌مند از خط تلفن اورژانس اجتماعي و 101 پايگاه
خدمات اجتماعي در سراسر كشور اجرا مي‌شود. معاون اجتماعي سازمان بهزيستي
كشور در ادامه با بيان اينكه سال گذشته 99‌هزار تماس مرتبط منجر به مداخله
با اورژانس اجتماعي برقرار شده است، عنوان كرد: سياست اصلي سازمان بهزيستي
گسترش طرح اورژانس اجتماعي در شهرهاي بزرگ و شهرهايي است كه آسيب‌هاي
اجتماعي در آنها بروز و ظهور بيشتري دارد.
حمايت از افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي
حمايت از افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي سير خبري متفاوتي در چند سال
اخير با توجه به تكذيب‌هاي صورت‌گرفته از سوي مسوولان كشور و مختل شدن
برنامه‌هاي سازمان بهزيستي داشت. با اين حال معاون اجتماعي سازمان بهزيستي
كشور در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه «كميته افراد مبتلا به اختلال
هويت جنسي» هيچ‌گاه در سازمان بهزيستي مختل نشده و كماكان به فعاليت خود
ادامه مي‌دهد، عنوان كرد: نياز به حمايت وزارت تعاون و رفاه و بيمه‌پذير
شدن هزينه‌هاي اين افراد داريم.
بيش از 5100 كودكان كار و خيابان در كشور
اعلام آمار كودكان كار بخشي ديگر از تناقض‌هاي آماري از سوي دولت است. پيش
از اين برخي كارشناسان اين حوزه از جمله عضو هيات‌مديره انجمن حمايت از
كودكان با استناد به گزارش مركز آمار ايران از وجود بيش از
دوميليون‌و500هزار كودك كار در ايران خبر مي‌دهند كه در معرض كودك‌آزاري
جسمي و جنسي و اعتياد قرار دارند.
ازدواج كودكان زير 7 سال بررسي مي‌شود
از سوي ديگر حمايت و علاقه مسوولان وزارت آموزش‌وپرورش در رابطه با ازدواج
زودهنگام دانش‌آموزان دختر با واكنش سازمان بهزيستي نيز مواجه شده است.
نفريه در ادامه با اشاره به آمارهاي ثبت احوال در زمينه ازدواج كودكان حتي
در سنين زير هفت‌سال نيز گفت: در اين زمينه بررسي‌هاي لازم انجام مي‌شود،
اما به نظر مي‌رسد در سنين زير هفت‌سال شايد بحث محروميت مطرح بوده است تا
ازدواج رسمي كه مدنظر است.
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با اعلام حضور پايگاه‌هاي مداخله‌اي
سازمان بهزيستي در 140 دادگاه خانواده در سراسر كشور، گفت: اين در حالي است
كه در ابتداي اجراي اين طرح، پايگاه‌هاي سازمان بهزيستي را به دادگاه‌ها
راه نمي‌دادند و اعلام آمادگي مي‌كنيم تا جايي كه ممكن است از طريق خريد
خدمت از بخش غيردولتي، پايگاه‌هاي خود را در دادگاه‌ها افزايش دهيم. معاون
اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در بخش ديگري از سخنانش عنوان كرد: شهرهاي
بزرگ، شهرهاي صنعتي و شهرهايي كه حاشيه‌نشيني دارند، شهرهايي كه در آنها
آسيب اجتماعي از جمله اعتياد بيشتر است، ارتباط تنگاتنگي با آسيب‌هاي
اجتماعي دارند و بايد گفت جايي كه كانون جمعيتي وجود دارد، آسيب اجتماعي
نيز وجود دارد. نفريه با اشاره به آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از «دختران فراري»
گفت: بيشترين پذيرش دختران فراري مربوط به استان تهران و خراسان‌رضوي است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان