مهرخانه: در سال 1379 برای پاسخگویی به نیازهای جسمی و عاطفی کودکان مقیم شیرخوارگاه ها و رفع برخی از نارسایی های انکارناپذیر در زندگی کودکان تحت مراقبت در مؤسسات بهزیستی، طرح دایه رضاعی در دستورالعمل اجرایی دفتر تخصصی امور شبه خانواده قرار گرفت تا با استفاده از متقاضیان شیردهی و در چارچوب ضوابط دین این اقدام صورت گیرد.
در واقع طبق آنچه که بسیاری از کارشناسان و محققان به آن اشاره دارند، تغذیه کودکان با شیر مادر علاوه بر تأمین نیازهای رشد جسمی کودکان و افزایش سطح ایمنی در مقابل بیماری ها، در ارتقاء سطح بهداشت روانی و تحکیم دلبستگی آنان در تمامی مراحل زندگی از اهمیت بسزایی برخوردار است و این طرح نیز در راستای همین امر اجرا می شود.

دايه رضاعي؛
دايه رضاعي،‌ به مادري اطلاق مي شود كه كودكي غير از فرزند خود را مطابق با شرايطي كه فقه تعيين نموده، شير دهد. همان طور که پیش از این به آن اشاره شد این طرح با هدف تغذیه جسمی و روانی شیرخوارانی که از آغوش مادر محرومند در دستور کار بهزیستی قرار گرفت و جدای از آن، تحقق خویشاوندی شرعی، ایجاد محرمیت و کسب هویت اجتماعی از اهداف دیگر این طرح بوده است.
همایون پور کارشناس شبه خانواده بهزیستی در خصوص این طرح به مهرخانه گفت: فردی که به عنوان دایه متقاضی می شود باید شرایطی داشته باشد مثل ایرانی، مسلمان و متعهد به مبانی شرعی بودن و برخورداری از سلامت جسم و روان. که البته در خصوص کودکان اقلیت های دینی برابر با موازین اقلیت ها رفتار می شود و انجام آزمایشات پزشکی به ویژه اچ آی وی و هپاتیت ضروری ست.
وی در خصوص فرایند انجام کار ادامه داد: اول اینکه شیردهی کودکان از طریق دایه رضاعی صرفاً در محل نگهداری نوزادان و بدون انتقال کودک به منزل دایه رضاعی صورت می گیرد. بعد از آن که متقاضی فرم مورد نظر را تکمیل کرد صلاحیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و اعتقادی او بررسی می شود، آموزش های لازم به دایه رضاعی در زمینه مراقبت، پرورش و تغذیه کودک قبل یا همزمان دوران شیردهی داده می شود و نظارت تخصصی و مستمر در این دوران صورت می گیرد.
این کارشناس بهزیستی تصریح کرد: مدت شیرخوارگی تا اتمام دو سالگی طفل است و پس از آن چنانچه امکان تحویل کودک به دایه رضاعی و خانواده وی به صورت سرپرست دائم (فرزندخواندگی) یا سرپرست موقت (امین موقت) فراهم گردد با انجام بررسی کارشناسی و توجه کامل به مصالح جسمی و عاطفی کودک زمینه انتقال کودک به خانواده با رعایت سایر شرایط مندرج در دستورالعمل و اولویت انجام می گیرد.
البته ناگفته نماند هزینه های کمکی نیز به این افراد داده می شود یعنی در صورت درخواست دايه (مادر رضاعي) مطابق ضوابط دستورالعمل اجرايي مراقبت از كودكان بي سرپرست هزينه هاي پيش بيني شده به این افراد پرداخت می گردد. به هر حال گرچه برای برخورداری از آغوش گرم مادر هیچ جایگزینی نمی توان پیدا کرد اما قدر مسلم اثرگذاری این چنین طرح هایی قابل انکار نیست.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان