ادوارنیوز: مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی پس از نزدیک به دو سال و نیم حبس در زندان اوین، آزاد شد.

به گزارش دانشجونیوز، مهدیه گلرو، دانشجوی دانشکده اقتصاد علامه
طباطبایی، در ١١ آذر سال ١٣٨٨ با هجوم ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شده
بود.

وی در فروردین ماه ١٣٨٩، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی
پیرعباس، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت
ملی» به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد. شعبه ٥٤ دادگاه تجدیدنظر
این حکم را به دو سال زندان کاهش داد.

مهدیه گلرو هم چنین به دلیل انتشار مطالب از داخل زندان و صدور بیانیه
به مناسبت روز دانشجو، از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه،
به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه و به شش ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شد.

وی ظهر امروز پس از پایان دوران محکومیت دو سال ونیم حبس تعزیری، از
زندان اوین آزاد شد. وحید لعلی پور، همسر مهدیه گلرو نیز که در زندان اوین
می باشد، به زودی آزاد خواهد شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان