شهرزادنیوز: دانشجویان دختر دانشگاه “علامه طباطبایی” که پوشش خود را تغییر دادند و حجاب خود را در دانشگاه رعایت کردند، با بن های 20 هزارتومانی تشویق شدند تا همزمان با برگزاری “نمایشگاه پوشش و حجاب اسلامی” در دانشگاه، از همان نمایشگاه خرید کنند.

مهدی میرزایی تبار، مدیر امور فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین گفت که این دانشگاه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی “رتبه نخست اسلامی شدن دانشگاه ها” را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، به گزارش ایسنا، احمد سیف، رییس دانشگاه آزاد بروجرد، از کنترل پیامکی دختران خوابگاهی دانشگاه آزاد بروجرد خبر داد و گفت که در حال حاضر ورود و خروج دانشجویان از خوابگاه با سیستم الکترونیکی به صورت پیامک به خانواده‌های آنان اطلاع داده می‌شود.

وی افزود که دانشجویان، هنگام ورود و خروج، از کارت الکترونیکی استفاده کرده و در همان زمان تردد دانشجویان به خوابگاه‌ها “به پدر خانواده” پیامک می‌شود.
 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان