ايسنا:  رييس مركز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري از ادامه پيگيري‌ها
براي تدوين لايحه «بيمه زنان خانه‌دار» با كمك معاونت حقوقي رياست‌جمهوري،
رييس بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
خبر داد و گفت: منابع اين امر مشخص شده است و به زودي اين لايحه نهايي
مي‌شود. مريم مجتهد‌زاده با تاكيد بر لزوم جدي شناسايي حقوق قانوني در حوزه
مسائل زنان و خانواده از تدوين لايحه «تامين امنيت زن در خانواده» خبر داد
و با اشاره به لزوم برخورداري زنان از مرخصي خانوادگي نيز عنوان كرد: طرح
اين موضوع در مركز امور زنان و خانواده تدوين شده و به هيات دولت پيشنهاد
داده شده تا در هنگام بيماري فرزندان زنان از مرخصي خانوادگي استفاده كنند و
ناچار به استفاده از مرخصي استحقاقي خود نباشند. مجتهد‌زاده در ادامه با
اظهار بي‌اطلاعي از تشكيل كارگروه ويژه ازدواج كودكان زير 10سال در سفر
استاني به هرمزگان گفت: يكي از بندهايي كه در ستاد ملي زن و خانواده اصلاح
مي‌شود، ارتقاي تشكيلات زن در خانواده و ساماندهي ثبت ازدواج در مناطق
محروم مربوط به كودكان 10 تا 15 سال است، چرا كه طبق فرمايشات مقام معظم
رهبري يكي از شروط ازدواج رضايت طرفين است و در ستاد ملي در رابطه با
سامانه ثبت ازدواج در مناطق محروم آيين‌نامه‌يي با كمك ثبت احوال و وزارت
كشور تدوين مي‌شود. وي در ادامه از تصويب دو سال مرخصي تحصيلي براي دختران
دانشجويي كه بچه‌دار مي‌شوند خبر داد و گفت: اين موضوع از مهرماه اجرا
مي‌شود. رييس مركز امور زنان و خانواده در ادامه از ساخت مهد‌هاي كودك در
كنار زندان‌ها براي رفاه حال زندانيان زن خبر داد و گفت: در اين زمينه
توافقاتي با سازمان بهزيستي انجام شده است كه امروز اين توافقات نهايي
مي‌شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان