شهرزادنیوز: ۴۵ دختر و پسر جوان که قصد داشتند در قالب یک تور مختلط گروهی به ارتفاعات روستای کنگ مشهد صعود کنند، توسط مأموران “پليس امنيت اخلاقی” دستگیر شدند.

سرهنگ ناصر نجاريان، رئيس پليس امنيت عمومی خراسان رضوی، در اين رابطه به “خراسان” گفت که 24 پسر و 21 دختر که با یکدیگر هیچگونه نسبت خانوادگی نداشتند، در همان آغاز راه و زمانی که اتوبوس حامل آنان قصد عزيمت به منطقه مورد نظر را داشت، متوقف شده و دستگیرشدگان به مقر پليس امنيت اخلاقی انتقال داده شدند.

به گفته وی، راننده اتوبوس حامل مسافران تور مختلط، مسئول آژانسی که اتوبوس را اعزام کرده بود، راهنمای تور و همچنين کسی که مجوز کوهنوردی برای اعضای اين تور را صادر کرده بود، دستگير و به همراه ديگر افراد بازداشت شده به مراجع قضايی معرفی شدند. اتوبوس هم به مدت سه ماه در یک پارکینگ متوقف خواهد ماند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان