خبرگزاری بین المللی زنان  : مشاور و رییس مركز امور زنان خانواده و نهاد ریاست جمهوری گفت: لایحه بیمه زنان خانه دار پس از بررسی و كارشناسی های تخصصی و مفصل، اكنون مراحل تدوین نهایی را سپری می كند.

مریم مجتهدزاده افزود: با توجه به اینكه خانه داری یك شغل با ارزش افزوده بسیاری است، اجرای بیمه زنان خانه دار به عنوان گامی موثر در راستای ارزش گذاری به این شغل مطرح شد.

وی با بیان اینكه بسیاری از زنان خانه دار، افراد تحصیل كرده و توانمندی هستند، گفت: در نتیجه بیمه كردن زنان خانه دار، مهم ترین اقدام كاربردی به منظور احقاق حقوق آنان است.

مجتهد زاده در پاسخ به این سوال كه پرداخت حق بیمه این افراد از چه طریقی صورت می گیرد،‌ گفت: در حقیقت، علت تاخیر در اجرای بیمه زنان خانه دار، مساله پرداخت حق بیمه بود چرا كه این قشر فاقد درآمد هستند.

مجتهدزاده با بیان اینكه ما نمی توانیم آنان را بدون در نظر گرفتن مسایل مالی و پیامدهای آن بیمه كنیم، گفت: دولت مشكلی در پرداخت سهم حق بیمه زنان خانه دار ندارد اما منبع مالی آن بخش كه بر عهده خود این افراد بوده، هنوز تامین نشده است.

وی افزود: جلسه های كارشناسی پیرامون این مساله با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و معاون حقوقی رییس جمهوری برگزار شده است.

مجتهدزاده گفت: همه كارشناسان به دنبال ارایه راه حل منطقی و صحیح برای پرداخت حق بیمه زنان خانه دار بدون هیچگونه مشكل و دغدغه ای هستند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان