بازتاب امروز: چندی پیش برای اولین بار در جهان آژانس طراحی مدل برای زنان مسلمان در
نیویورک افتتاح شد و اکنون بعد از مدت زمانی کوتاه، اولین آژانس طراحی مدل
زنان مسلمان با هدف نشان دادن استعدادهای خلیج فارس آغاز به کار کرد.
آژانس مدل آندررَپ، از طریق ناییلا لیماس طراح مد بروکلین در اوایل این
ماه و در هفته مد نیویورک راه اندازی شد.

به گزارش مهرنامه، با ثبت دو آژانس طراحی مدل مخصوص زنان مسلمان، این
آژانس ها در نوع خود در جهان بی نظیر و بنیانگذاران آن در این زمینه پیشرو
هستند. ناییلا در گفتگو با عربین بیزنس گفت:” من آندررپ را برای حضور در
سطح بین الملل راه اندازی کرده و به دنبال ایجاد همکاری با آژانس های
خاورمیانه و استقبال از متقاضیان مدل در خلیج فارس هستم.” 
او افزود: ” من به عنوان زن مسلمانی که سالها در صنعت مد کار می کنم، شاهد
نفوذ موثر مسلمانان در تمام زمینه های مد هستم. طراحی، عکاسی و … در این
زمینه، همه نشان از الهام بخشی مد مسلمانان دارد. احساس می کنم اکنون
زنان مسلمانی که سالها از مبتکرین روند ایجاد مدهای متعادل در جهان بوده
اند باید به جهانیان معرفی شوند و در واقع با این عمل، من مسلمانان را به
جریان اصلی بین المللی مد وارد می کنم.”

او همچنین درباره ی تاثیر مدلهای اسلامی گفت: “طراحانی مانند ویکتوریا
بکهام در آخرین مجموعه خود در سال 2012 از نفوذ و توانایی های اسلامی
استفاده کرده و مدل های مسلمانی چون هانا بن از تونس و هندی ساهلییال از
مراکش هم در شوی مدلها در نیویورک موفق به کسب افتخاراتی شدند.” او در
پایان صحبت هایش گفت: “البته با ایجاد هر مفهوم جدیدی مسلما اختلافاتی نیز
پدید خواهد آمد به ویژه هنگامی که شما مد را با مذهب مخلوط کنید. البته من
احساس می کنم کار من موفقیت آمیز بوده و از اکثریت افراد پاسخ مثبت و
حمایت دریافت کرده ام و در حال حاضر زنان بسیاری از سراسر جهان برای من
درخواستهایی ارسال کرده و علاقه خود را برای پیوستن به آندرورَپ اعلام کرده
اند.”

با ثبت دو آژانس طراحی مدل مخصوص زنان مسلمان، این آژانس ها در نوع خود
در جهان بی نظیر و بنیانگذاران آن در این زمینه پیشرو هستند. ناییلا در
گفتگو با عربین بیزنس گفت:” من آندررپ را برای حضور در سطح بین الملل راه
اندازی کرده و به دنبال ایجاد همکاری با آژانس های خاورمیانه و استقبال از
متقاضیان مدل در خلیج فارس هستم.” 

او افزود: ” من به عنوان زن مسلمانی که سالها در صنعت مد کار می کنم،
شاهد نفوذ موثر مسلمانان در تمام زمینه های مد هستم. طراحی، عکاسی و …
در این زمینه، همه نشان از الهام بخشی مد مسلمانان دارد. احساس می کنم
اکنون زنان مسلمانی که سالها از مبتکرین روند ایجاد مدهای متعادل در جهان
بوده اند باید به جهانیان معرفی شوند و در واقع با این عمل، من مسلمانان
را به جریان اصلی بین المللی مد وارد می کنم.”

او همچنین درباره ی تاثیر مدلهای اسلامی گفت: “طراحانی مانند ویکتوریا
بکهام در آخرین مجموعه خود در سال 2012 از نفوذ و توانایی های اسلامی
استفاده کرده و مدل های مسلمانی چون هانا بن از تونس و هندی ساهلییال از
مراکش هم در شوی مدلها در نیویورک موفق به کسب افتخاراتی شدند.” او در
پایان صحبت هایش گفت: “البته با ایجاد هر مفهوم جدیدی مسلما اختلافاتی نیز
پدید خواهد آمد به ویژه هنگامی که شما مد را با مذهب مخلوط کنید. البته من
احساس می کنم کار من موفقیت آمیز بوده و از اکثریت افراد پاسخ مثبت و
حمایت دریافت کرده ام و در حال حاضر زنان بسیاری از سراسر جهان برای من
درخواستهایی ارسال کرده و علاقه خود را برای پیوستن به آندرورَپ اعلام کرده
اند.”

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان