پايبندي خانواده‌ها به دين و الگوگرفتن از زندگي
اهل بيت راهکار مهم ديگري است که به استحکام وموفقيت آن‌ها کمک خواهد کرد.

 ایلنا: استاد حوزه و دانشگاه گفت: براي
داشتن يک خانواده‌ي ارزشي متعادل خوب وآرام نيازمند کليدهاي کاربردي هستيم
يکي از اين کليدها بهره مندي ازمهارت ارتباط کلامي است بطوريکه بتوانيم به
راحتي بايکديگرصحبت کرده ومنظورمان رادرک کنيم.

به گزارش ایلنا از قزوین ؛حجت الاسلام حسين دهنوي در همايش «خانواده
موفق» که درسالن اجتماعات فرهنگسراي بانو حضرت زهرا (س) قزوین
برگزارشد،افزود: متاسفانه ما ايراني هامهارتي دراستفاده از اين کليدنداريم
درحاليکه دردين مبين اسلام سفارش زيادي به کاربرد آن شده وآيات وروايات
زيادي درموردآن بيان گرديده است. پيامبراکرم (ص) دررابطه با برخوردصحيح بين
زن ومرد.

مي‌فرمايند: اگرخانم و آقايي کنار هم بنشينند و کلام محبت آميز به يکديگر بيان کنند ثوابي برابر با 70 حج تمتع مقبول دارد.

وي تصريح کرد:البته زنان و مردان ايراني به جاي حرف زدن بيشتر بايکديگر
دعوا مي کنند. بر اساس يک ارزيابي مشخص شد زنان و مردان ايراني تا سه
دقيقه‌ي ابتدايي در هم کلام شدن با يکديگر آرام صحبت مي کنند و دقايق بعدي
را به بحث و مجادله مي‌پردازند.

حجت الاسلام دهنوي بابيان اينکه غربي‌ها بااينکه داراي فرهنگ غني
نيستندولي از مهارت خوبي دربرقراري ارتباط بايکديگربرخوردارندادامه داد:سعه
صدر و ارتباط هاي اجتماعي درست را بايد از آنها يادگرفت در حالي که آنان
اين مهارت‌ها را از آثار بزرگان ما آموختند به عنوان نمونه در قسمتي از
کتاب اصول کافي بخشي به نام آداب اجتماعي وجود داردکه غربي ها تمام موارد
آن را به صورت فرهنگ درآوردند و به آن‌ها پايبندند.

کارشناس برنامه‌ي تلويزيوني گلبرگ با تاکيد بر اينکه دربحث مهارت‌هاي
کلامي درکشور بايد فرهنگ سازي کرد افزود:اين مهارت مهم و قابل دستيابي است.

وي باطرح اين سوال که جدال در هم کلام شدن بايکديگر خوب است ياخير،
ادامه داد: جدال گفت وگو براي اثبات يک حرف حق است، پيامبراکرم (ص)
فرمودند: «مااهل مجادله هستيم» منظور ايشان خوب جدال کردن است جدالي که
درآن تهمت نزنيم فحش ندهيم فرياد برنياوريم و تنها با آرامش براي
منظورخوداستدلال بياوريم و ازجدال بي حاصل به پرهيزيم.

استاد دهنوي همچنين در بخش دوم همايش خانواده موفق تاکيد کرد: اگر
خانواده‌ها بر اساس دين زندگي کنند با هيچ مشکلي مواجه نخواهند شد چرا که
آيات و روايات زيادي در بحث آداب خانوادگي بيان شده و تمامي در زندگي
روزمره کاربرد دارند.

وي افزود:سرمشق و الگو قرار دادن زندگي اولياء الهي راهکار ديگري است که براي افزايش تعداد هاي موفق موثر خواهد بود.

استاددهنوي ضمن اينکه زنان و مردان را نسبت به شناخت زوايا و ابعاد
مختلف شخصيت يکديگر تشويق مي‌کرد گفت: کتاب‌هاي مختلفي در اين زمينه‌ها از
سوي نويسندگان مطرح جهاني به چاپ رسيده که مطالعه‌ي آنها در زندگي بسيار
کارگشا وموثر خواهد بود.

وي درادامه ضمن پاسخ گويي به سوالات شرکت کنندگان در همايش مشاوره‌هايي
در قبل از ازدواج و انتخاب همسر براي دختران و پسران ارايه کرد و
راهکارهايي خاص و کليدي براي برقراري رابطه‌ي صميمي‌تر و عميق بين زوجين و
استحکام خانواده‌ها ارايه داد.

استاد دهنوي درپايان گفت: از آنجايي که 80 درصدطلاقها در ايران
براثرمسايل بي مورد و غيرمنطقي ازطرف مرد و زن اتفاق مي‌افتد لازم است دختران
و پسران در قبل و بعد ازدواج به مهارت‌هاي بهره مندي از زندگي خانوادگي درست
آشنا شوند تا در آينده زندگي بدون نقص و مشکلي را تشکيل دهند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان