جرس: خانواده‌ عبدالفتاح سلطانی در آستانه‌ پنج ماهه شدن حبس او از وزارت
اطلاعات و قوه‌ قضائیه خواسته‌اند در اجرای قانون بیش از این کوتاهی نکنند و
نسبت به تبدیل قرار وی اقدام عاجل انجام دهند.
 به گزارش جرس، آقای سلطانی مدت ۱۴۷ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس بوده
و مراجعات وکلا و همسرش برای آزادی او و حتی انتقال وی به بند عمومی و باز
پس دادن کامل وسایلش بی‌نتیجه بوده است.
بر اساس قانون از جمله حقوق زندانیان داشتن مرخصی‌های ماهانه، ملاقات
حضوری با خانواده، در اختیار داشتن کتاب و قلم و کاغذ و مراقبت ازسلامتی
متهم است که تا کنون هیچ یک از موارد فوق در مورد این فعال حقوق بشر اجرایی
نشده است؛ در حالی که وی از بیماری گوارشی نیز رنج می‌برد.
بنا به اظهار قاضی شعبه‌ی ۲۶، آقای پیر عباس، او ۳ روز پس از برگزاری
دادگاه آقای سلطانی یعنی در تاریخ هجدهم بهمن ماه، رای آقای سلطانی را صادر
کرده و لی در مرحله تایپ متوقف شده است.
خانواده عبدالفتاح سلطانی با تاکید بر این که “ما همچنان بر خواسته‌های
قانونی خود به ویژه تبدیل قرار و آزادی وی پافشاری می‌کنیم” اعلام کردند:
در صورت عدم رسیدگی به درخواست های قانونی خود به مجامع بین المللی متوسل
خواهیم شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان