رئیس مرکز امور زنان ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه تا پایان سال لایحه‌ای را به هیئت دولت ارائه خواهد شد که بیمه زنان خانه‌دار به شکل پلکانی آغاز به کار کند،‌ گفت: بیمه زنان خانه‌دار ابتدا افرادی را که تازه ازدواج کرده‌اند تحت پوشش قرار خواهد داد.

مریم مجتهد زاده در گفت و گو با خبرنگار زنان فارس گفت: به علت عدم پیش‌بینی منابع مالی که اجرای این بیمه را تضمین کند بیمه زنان خانه‌دار به بیمه خویش فرما تبدیل شد. بیمه خویش‌فرما به لحاظ اقتصادی فشاری را به زنان خانه‌دار اعمال می‌کرد بنابراین توسط افراد کارشناس، اقتصاددانان و نمایندگان وزارت رفاه جلسات متعددی را برگزار کردیم و در‌خصوص اجرای بیمه زنان خانه‌‌دار به یک اتفاق نظر رسیدیم به‌گونه‌ای که تا پایان سال لایحه‌ای را به هیئت دولت ارائه خواهیم کرد که بیمه زنان خانه‌دار به شکل پلکانی آغاز به کار کند.

وی افزود: زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که تعداد زیادی از آنها جزء زنان خانه‌‌دار هستند. زنان شاغل در بیرون از خانه عمدتاً تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی هستند اما زنان خانه‌دار با وجود جمعیت زیاد و نقش مهم در تأمین امنیت خانواده، نادیده گرفته شده‌اند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان