شهرزادنیوز: جرم
80 درصد دختران معرفی شده به کانون اصلاح و تربیت، روابط نامشروع و فرار
از منزل است.
از این رقم50درصد از جرایم دختران مربوط به “روابط نامشروع” و
30 درصد بقیه مربوط به اتهام فرار از منزل است.
به گزارش خبرگزاری مهر،علی رستمی، مدیرکانون اصلاح و تربیت تهران، ضمن بیان
این مطلب همچنین گفت که بررسی آمارهای مربوط به سال های 1380 تا پایان 6
ماه اول سال 1390 نشان می دهد که جرایم در حوزه کودکان و نوجوانان به ترتیب
در زمینه سرقت و اخاذی 28 درصد، ضرب و جرح 18 درصد، موادمخدر و اعتیاد 12
درصد بوده و مابقی جرایم فردی هستند.
به گفته وی، حدود 87 درصد از کودکان برای اولین بار و بدون سابقه کیفری
وارد کانون اصلاح و تربیت می‌شوند.
این در حالی است که چندی پیش در رسانه های داخلی اعلام شد که سن میانگین
فرار دختران از 16 سال به 14 سال کاهش یافته است. بر پایه آمارها، عامل 20
درصد از فرارها ناسازگاری با والدین، 16 درصد اغفال، 15 درصد وضعیت
اقتصادی، 12.5 درصد طلاق والدین، 7 درصد گرایش به مسایل انحرافی، 12 درصد
ازدواج‌های اجباری و تحمیلی نوجوانان، 3 درصد اعتیاد والدین و 5 درصد
مشکلات روانی اعلام شده است.
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان