[وفا->http://www.wafa.ir/elmi/darman/11375.html]: قرار داد نبستن بیمه‌ها، ‌جذب بیش از حد نیاز دانشجوی رشته مامایی در
سال‌های اخیر به خصوص از سوی دانشگاه آزاد و در نهایت آمار خیره‌کننده
سزارین در کشور که چند سر و گردن از متوسط آمار جهانی بالاتر است، شرایطی
را فراهم آورده که حدود ۶۰ درصد ماماها از مقطع کاردانی تا پی اچ دی بیکار
باشند و برخی از این گروه نیز به تخلفاتی نظیر سقط جنین‌های غیرقانونی
کشیده شوند؛ امری که اگرچه آمار رسمی درباره آن وجود ندارد، اما آمار
غیررسمی از رشد آن حاکیت می‌کند. 

بنا به گفته مرضیه وحید دستجردی،
سقط غیرقانونی به دلیل مخفیانه‌ بودن اعلام نمی‌شود. آخرین آمار موجود به
سال‌ها قبل بر می‌گردد که مطابق آن، ‌از سالی ۹۰ هزار سقط جنین در کشور
۸۰ هزار مورد آن غیر قانونی بوده است و در این میانه برخی از پزشکان و
ماماها نقش اصلی را ایفا می‌کنند. موضوعی که فاطمه زعفرانی مشاور وزیر در
امور مامایی در گفت‌وگو با «جوان» آن را جزو موارد استثنایی می‌داند، اما
وقوع آن را می‌پذیرد. 

وی اما رسیدگی به این موضوع را مرتبط به
سازمان نظام پزشکی می‌داند و در برابر این پرسش که شما به عنوان مشاور
وزیر در امور مامایی آیا در امر نظارت و ساماندهی چنین اموری دخالت
ندارید؟ می‌گوید: اگر گزارشی به ما برسد آن را به نظام پزشکی ارجاع
می‌دهیم. 

زعفرانی همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها آمار بالای
سزارین در کشور فرهنگ سازی را راه حل کاهش آن عنوان می‌کند. با این وجود
هر بیماری به پزشک خود اعتماد دارد و پزشک متخصص برای دریافت دستمزد بیشتر
او را به سزارین ترغیب می‌کند، بنابراین افزایش ۲۵ درصدی آمار سزارین در
ایران نسبت به سایر نقاط دنیا نشان می‌دهد كه ‌فرهنگ‌سازی در چنین فضایی
جوابگو نیست. زعفرانی این نقد «جوان»را اینگونه پاسخ می‌دهد: ‌اگر هر کس
به وظیفه خودش عمل کند مشکلات حل خواهد شد! 

راهکار وزارت بهداشت

به
گفته وی، وزارت بهداشت برای کنترل بیکاری ۶۰ درصدی ماماها راه‌حل‌هایی
دارد از جمله به کارگیری آنها در اتاق‌های زایمان برای مراقبت و احیای
نوزاد و حضور دو ماما در بسته پزشک خانواده که با اجرا شدن این طرح علاوه
بر به کارگیری همه ماما‌ها ممکن است با کمبود مواجه شویم. وی به‌رغم
ناموفق بودن پزشک خانواده تاکنون اظهار امیدواری کرد تا سه سال آینده شاهد
این اتفاق باشیم. 

محدود کردن پذیرش رشته مامایی در دانشگاه‌ها و
رایزنی‌های لازم برای قرارداد بیمه با آنها از جمله تدابیری است که
می‌تواند در رفع انگیزه آنها از روی آوردن به سقط جنین مؤثر واقع شود.
زعفرانی می‌گوید: در دستورالعمل جديد ۱۵ درصد كل تعرفه زايمان طبيعي به
ماماي زايشگاه تعلق گيرد. همچنين كارانه‌اي كه به ديگر كاركنان پرداخت
مي‌شود، بايد براي ماماها نيز اجرايي شود. 

به هر رو و به رغم این
اظهارنظرها از سوی مشاور وزیر، در حال حاضر ۶ هزار و ۴۵ دانشجوی مامایی در
کشور داریم افرادی که ممکن است در آینده نزدیک به سرنوشت آن ۲۵ تا ۳۰
هزار نفر مامای بیکار دچار شوند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان