دانشجونیوز:محسن قرائتی در برنامه «درس‏ هایی از قرآن» این هفته از شبکه اول سیما، از ممانعت زنان نسبت به ازدواج دوم همسرانشان انتقاد کرد.

به گزارش دانشجونیوز به نقل از منابع خبری،
محسن قرائتی در این برنامه گفت: «دادستان تهران حدود بیست سال پیش به من
گفت که در تهران ۵٠٠ هزار زن جوان بیوه هست. ۵٠٠ هزار زن جوان بیوه برای
بیست سال پیش است. الان شاید یك میلیون باشد.»

وی از ممانعت زنان نسبت به ازدواج دوم
مردانی که توان جسمی و اقتصادی دارند، انتقاد کرده و گفته است: «اگر یك
مردی توان جسمی دارد، توان مالی دارد، دو تا ماشین، دو تا خانه، دو تا
موبایل، (از همه چیز) دو تا دو تا تهیه می‏کند؛ ولی (وقتی به ازدواج
می‏رسد) زن می‌گوید: «نخیر! خدا یكی زن هم یكی!» یعنی چه؟ یعنی آن یك
میلیون زن جوان به درك؟ گناه می‌كنند به درك؟ می‌سوزند به درك؟ این بخل
زن‌ها است. بخل زن‌ها باعث می‌شود كه یك میلیون زن جوان بیوه وجود داشته
باشد.»

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان