[ایسنا->http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1877150&Lang=P]: رييس دانشگاه علامه طباطبايي از تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي جهت بازنگري سرفصل‌ها، دروس، منابع و محتواي درسي در حوزه علوم انساني خبر داد.

صدرالدين شريعتي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اهميت و ضرورت بازنگري و بازبيني محتواي دروس علوم انساني، گفت: با توجه به مباحث علوم در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي بايد با بازنگري در منابع و سرفصل‌ها، اين رشته‌ها مورد توجه قرار گيرند.

وي با اشاره به ابلاغ وزارت‌ علوم مبني بر واگذاري مسئوليت تحول و بازنگري درسرفصل‌ها، اظهار كرد: روزآمدي، غني‌سازي، كارآمدي و ارزش‌مداري برنامه‌هاي درسي در دستوركار بازنگري رشته‌ها قرار دارد كه بايد با كار مطالعاتي پيگيري شود.

شريعتي در خاتمه با اشاره به نقش اساسي صاحبنظران حوزه و دانشگاه، افزود: درفراخوان كارگروه‌هاي تخصصي، افراد متخصص و آشنا به علوم انساني شركت كردند و در حوزه‌هاي مختلف با كار پژوهشي، پايه دروس راا مورد مطالعه و بازبيني قرار مي‌دهند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان