زنان چینی، به طور میانگین، روزانه 37 دقیقه بیش از مردان کار می کنند و
در آخر هفته نیز یک ساعت کمتر از مردان استراحت دارند. 73 درصد زنان شاغل
گفته اند که در خانه بیش از مردان شان کار می کنند.
شهرزاد نیوز: حدود یک چهارم دختران دانشجوی کالج ها در چین عنوان کردند که در جستجوی شغل دچار تبعیض جنسیتی شده اند.

به گزارش “چاینا دیلی”، این حاصل یک همه پرسی است که توسط اتحادیه دولتی زنان چین و اداره آمار دولتی صورت گرفته است.

به
گفته جیانگ یوُنگ پینگ، پژوهشگر انستیتوی پژوهش های زنان چین، در این همه
پرسی که تحت عنوان “استعدادهای زنانه”، انجام شد، زنان کارشناس ارشد در
آکادمی ها، زنان مهندس و نیروهای مدیریت در ارگان های دولتی و شرکت های
بزرگ نیز مورد پرسش قرار گرفته اند.

حدود
31 درصد “زنان مستعد” گفته اند که آن ها با تأخیر بیشتری نسبت به همکاران
مرد خود ارتقاء شغلی یافته اند، اگرچه هر دوی آن ها دارای توانمندی های
کاری مساوی بوده اند.

سونگ
شیانگ، معاون اتحادیه دولتی زنان، طی کنفرانسی مطبوعاتی در پکن، اظهار
داشت که صرفنظر از نقش مهم زنان در تربیت کودکان، یکی از علل اصلی این
نابرابری، تصور سنتی ریشه داری است مبنی بر این که: “مردان باید کار کنند و
زنان به اعضای خانواده برسند.”

این
همه پرسی همچنین نشان می دهد که زنان چینی، به طور میانگین، روزانه 37
دقیقه بیش از مردان کار می کنند و در آخر هفته نیز یک ساعت کمتر از مردان
استراحت دارند. 73 درصد زنان شاغل گفته اند که در خانه بیش از مردان شان
کار می کنند. تبعیض در عرصه پرداخت دستمزد نیز هم در مناطق روستایی و هم در
شهر گسترده است و زنان حقوق کمتری در برابر کار مساوی دریافت می دارند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان