عصر ایران: آيت‌الله صافی‌گلپايگانی، 19 مهرماه در ديدار شهردار
قم با وی تصريح‌ كرد: قم موضع بين‌المللی دارد و در دنيا معروف و مشهور است
بنابراين اگر اين‌جا به فضايل اخلاقی آراسته‌شود باعث افتخار همه شيعيان
است.

وی
اظهار كرد: من با ورزش مخالف نيستم اما تربيت بدنی به معنای صحيح آن لازم
است و بايد طوری منعكس شود تا سير اخلاقی در آن رعايت ‌شود.

وی
تأكيد كرد: اينكه زن قمی در فلان رشته ورزشی رتبه بياورد برای ما افتخار
نيست؛ زن قمی بايد در عفاف و حجاب و عفت و پاكدامنی و خانه‌داری كه اشرف
مشاغل است پيشرو باشد.

اين مرجع تقليد تأكيد كرد: ارزش همان مسايلی است كه اسلام بيان كرده است و از همه خواسته آن را رعايت ‌كنند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان