ايلنا: جانشین نماینده یونیسف در ایران گفت: «یونیسف مسئول ترویج حقوق کودک است و ایران دستاوردهای خوبی در این زمینه دارد.»

به گزارش خبرنگارايلنا، “آنا ریاتی” در نشست خبري در آستانه روز كودك
گفت: «رشد و تکامل دوره خردسالی، پیشگیری از ایدز برای 10 تا 19 ساله‌ها،
آموزش ابتدایی بهبود کیفیت آموزش و حمایت از کودک از برنامه‌های یونیسف در
ایران است.»

به گفته وي موضوع روز كودك امسال، “فرزند‌پروري مثبت” است كه روي رشد جسماني و سلامت روان كودك تاثير مي‌گذارد.

وي افزود: «يكي از زمينه‌هاي كه در حوزه فرزند پروري مثبت مد نظر است
رشد وتكامل يكپارچه دوران خردسالي است كه به‌دنبال تاسيس دبيرخانه اي براي
آن هستيم.»

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان