مطالعات فرهنگی و رسانه ای: پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات با عنوان «چگونگی بازنمایی آسیب‌های اجتماعی كودكان و نوجوانان در مستندهای اجتماعی پس از انقلاب اسلامی ایران » دفاع می‌شود.

سعیده رضوانی این پایان‌نامه را با راهنمایی دكتر علیرضا حسینی پاكدهی و مشاوره دكتر سید محمد مهدی‌زاده به نگارش درآورده است. داور این پایان‌نامه دکتر علی‌اصغر کیا است.

جلسه دفاع چهارشنبه 13 مهر ۱۳۹۰ ساعت 16 در سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی واقع در ابتدای خیابان شریعتی، ابتدای سه راه ضرابخانه، خیابان داوود گل نبی برگزار می‌شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان