خبرآنلاینفرمانده نیروی انتظامی معتقد است وضعیت حجاب در جامعه بهتر شده است، چون غیر از پلیس، بخش های دیگری از جامعه هم به این موضوع ورود کرده اند.

به گزارش خبرآنلاین سردار اسماعیل احمدی مقدم در نشست خبری امروز خود گفت: "ظاهر جامعه از نظر اخلاقی بهبود پیدا کرده است. چون همگام با ناجا، ادارات، رسانه ها و بخش هایی دیگر از جامعه وارد عمل شده اند."

به گفته او نتیجه ورود بخش های دیگر به موضوع حجاب،  بهبود وضعیت ظاهری جامعه و کاهش جرائم جنایی و اخلاقی است.

سردار احمدی مقدم گقت: "براساس گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، وضعیت حجاب 7 تا 10 درصد بهبود داشته است."

فرمانده ناجا همچنین درباره تخلف برخی ماموران پلیس گفت: "هیچ نوجیهی از طرف ماموران برای تخلف قابل قبول نیست. اگر ماموری حتی 5هزار تومان رشوه بگیرد، به کمیسیون های ما ارجاع و حتما اخراج می شود."

 

ماهواره ها با نظارت دستگاه قضایی جمع می شود

سردار احمدی مقدم همچنین درباره قانونی بودن یا نبودن ورود ماموران پلیس به بام خانه ها برای جمع آوری ماهواره گفت: "نماینده دستگاه قضایی، برای جمع آوری ماهواره ها در تهران، همراه ماموران پلیس حضور دارند. درواقع برای جمع آوی ماهواره، بر اساس احکام قضایی عمل می شود."

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان