مطالعات فرهنگی و رسانه ای: جلسه‌ی‌ دفاع‌ از پایان‌نامه‌ی دکتری با عنوان «بررسی انتقادی فرآیندهای تولید علوم اجتماعی در ایران (با تاکید بر رشته‌ی جامعه‌شناسی)» برگزار می‌شود.

بهاره آروین این پایان‌نامه را با راهنمایی دکتر محمد توکل و مشاوره‌ی دکتر علی پایا و دکتر علیرضا محسنی تبریزی به‌نگارش درآورده است.

اساتید جلسه‌ی دفاع دکتر علی‌محمد حاضری، دکتر مقصود فراستخواه و دکتر حسین کچوییان خواهند بود.

جلسه‌ی دفاع روز دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۰، ساعت ۱۲ در تالار شریعتی دانشکده‌ی علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان