خبرآنلایناوایل سال گذشته بود که رییس جمهور صحبت از افزایش جمعیت و قابلیت داشتن جمعیت 150 میلیونی برای ایران سخن گفت ،صحبتی که کلی واکنش های مثبت و منفی داشت.

بسیاری با حرف رییس جمهور و به خصوص به دلیل این که جمعیت کشور رو به میانسالی می رود موافق بودند و بسیاری هم کنترل جمعیت را یکی از بزرگترین دست آورد های جمهوری اسلامی می دانستند که نمی توان به سادگی از آن چشم پوشید .
به هر حال بعد از حدود یک سال و نیم مرکز امور زنان به این فکر افتاده است که راهکار جدیدی برای تشویق خانواده ها برای داشتن فرزند پیدا کند زهرا سجادی، معاون خانواده مرکز امور زنان در‌ خصوص راه حل مرکز امور زنان برای حذف تنظیم خانواده و افزایش جمعیت در کشور اظهار داشت: با تعدادی از حقوقدانان جلساتی را برگزار کرده‌ایم تا موانع حقوقی در این زمینه را برطرف کنیم.
او می گوید  قانون به این صورت است که هیچ امکاناتی به فرزند چهارم تعلق نمی‌گیرد و زمانی که یک خانواده صاحب فرزند چهارم می‌شود، این فرزند از امکانات مملکتی محروم می‌‌شود.
معاون خانواده مرکز امور زنان با بیان اینکه این موارد جزء موانع قانونی است که از تولد فرزند بیشتر توسط خانواده‌ها جلوگیری می‌کند، عنوان کرد: این موانع قانونی به صورت غیر مستقیم موجب کنترل جمعیت و تنظیم خانواده می‌شود.
سجادی ادامه داد: مرکز امور زنان برای حذف این موانع قانونی و مقابله با تنظیم خانواده و کنترل جمعیت، جلساتی را با حقوقدانان برگزار کرده است تا از این طریق بتواند به افزایش جمعیت کمک کند.
البته این مرکز سال گذشته هم راهکاری را ارائه داده بود که به سر انجام نرسید یعنی  تنظیم خانواده در سال تحصیلی جدید از دانشگاه‌ها حذف نشد و مرکز امور زنان هیچ‌گاه نتوانست کتاب "روانشناسی ازدواج و شکوه همسرداری" را برای تدریس وارد دانشگاه‌ها کند .
قرار بود مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری کتاب "روانشناسی ازدواج و شکوه همسرداری" را تدوین کرد تا آن را جایگزین درس تنظیم خانواده در دانشگاه‌ها کند حذف تنظیم خانواده از دانشگاه‌ها و تدریس کتاب "روانشناسی ازدواج و شکوه همسرداری" به جای آن، با مخالفت‌های متعدد رو به رو شد و دست آخر پس از کش و قوس‌های بسیار میان مرکز امور زنان و وزارت علوم، تنظیم خانواده حذف نشد و "روانشناسی ازدواج و شکوه همسرداری" در سال تحصیلی جدید نیز به دانشگاه‌ها راه نیافت.

 
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان