همشهری آن لاین: الوفاق که بزرگ‌ترین حزب مخالف بحرین محسوب می‎شود، اعلام کرده که نیروهای
امنیتی رژیم منامه، بیش از چهل زن معترض به برگزاری انتخابات میان‌دوره‎ای
در این کشور را بازداشت و مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند.

افراد بازداشت شده که هفت نفر از آن‌ها دختران
نوجوان بین 12 تا 15 سال هستند، روز جمعه، یک روز قبل از برگزاری انتخاباتی
که مخالفان آن را تحریم کرده بودند، بازداشت شدند.

رژیم بحرین این انتخابات را با هدف پرکردن 18 کرسی متعلق به نمایندگانی
که در اعتراض به رفتار سرکوب‌گرانه منامه علیه معترضان استفعا داده بودند،
برگزار کرد.

الوفاق، روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: بیش از چهل زن به طور
وحشیانه‌ای در یک مرکز تجاری بازداشت شده و مورد ضرب وجرح و بدرفتاری قرار
گرفته‌اند.

الوفاق همچنین از بازداشت این زنان به عنوان اقدامی وحشیانه و
غیرانسانی یاد و آن را محکوم کرد و افزود این زنان صرفا به دلیل استفاده
از حق آزادی بیان خود بازداشت شده‌اند.

نتایج انتخابات در [بحرین->http://www.hamshahrionline.ir/news.aspx?id=60360]
نشان می‌دهد که بیش از 80 درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات، از شرکت
در انتخابات میان‌دوره‎ای در این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس، خودداری
کرده‌اند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان